szerző: Berger Zsolt

Fontos hangsúlyozni, hogy a koronavírus-járvány elsősorban az idősebb és vagy beteg emberekre veszélyes. Kérjük, a 65 év felettieket és a betegeket, hogy maradjanak otthon! A 70 éven felüliek – a Kormány 46/2020.(II.16) korm. rendelete értelmében – ha a vállalják, hogy nem hagyják el lakó- vagy tartózkodási helyüket és erről az önkormányzatot tájékoztatják, akkor az ellátásukról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata. A sárospatakiak ezt az igényüket az alábbi számon és emailcímen tudják bejelenteni:

Sárospataki Polgármesteri Hivatal
email: sarospatak@sarospatak.hu
Tel.: 47/513-240

Amennyiben rokonok vagy szomszédok vállalják az ellátás megszervezését fontos, hogy annak a fizikai érintkezés kizárásával kell történnie!

Vigyázzunk egymásra!

Ez a legfontosabb. Ehhez viszont a Patakért képviselői szerint nem elegendő a kérés, a bejelentés, az önkéntes vállalás. Örülünk, hogy Sárospatakon a polgárőrök megkezdték az ellátás megszervezését. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a járvány akkor vészelhető át a legkisebb áldozattal, ha a veszélyeztetett csoportok, az idősek és a betegek házi karanténba vonulnak és mi fiatalabbak és egészségesek gondoskodunk az ellátásukról. Az ellátást megszervezheti a család, a rokonok a szomszédok is, de ahol ez nem lehetséges ott ez önkormányzati feladat. Profi apparátus kell ahhoz is, hogy felmérje, regisztrálja átlássa és megszervezze a rendszer működését, ezt az Önkormányzati Hivatal tudja a leghatékonyabban ellátni. Úgy látjuk, hogy másképpen ez nem fog tudni működni. Szerencsére minden feltétel adott ahhoz, hogy a rendszer gyorsan kialakítható és működtethető legyen.

Levelek koronavírus idején

…és akkor most jöjjön tájékoztatásul az ügyben Sárospatak polgármesterével folytatott levelezésünk, kronológiai sorrendben.

2020. március 16-án hétfőn, 17.02 – kor felhívtam a mobiltelefonján Aros Jánost, Sárospatak polgármesterét azzal a kérdéssel, hogy tervezi-e, hogy tart egy informális testületi ülést, ahol tájékoztatja a képviselőket a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos eddig meghozott és a tervezés alatt lévő intézkedésekről, illetve meghallgatja javaslatainkat. Erre azt a választ kaptam, hogy minden szükséges információt megtalálok a város honlapján, illetve az ő személyes facebook oldalán, de ha gondolom, írjam le a kérdéseimet és írásban válaszolni fog.

XXXXXXXXXXXX

2020.03.17-én kedden, 11.02 perckor az alábbi emailt kaptuk a polgármester úrtól:

Tisztelt Képviselőtársaim!

Engedjétek meg, hogy a kialakult helyzetről tájékoztassalak titeket.

Sárospatakon is bevezetésre kerültek azok az intézkedések, amelyeket a kormányrendeletek előírtak. Bezártak az iskolák, a fürdő, az óvodákban ügyelet működik, az üzletek korlátozott nyitvatartással működnek. A Rendelőintézet a rendkívüli helyzetnek megfelelően látja el feladatát, jelenleg csak a sürgős eseteket kezelik, minden mást megelőz a védekezés megszervezése.

A városi koordinációs csoport tagjaival folyamatosan kapcsolatot tartunk és azonnal reagálunk az esetleges fejleményekre.

A legfrissebb információkat a www.sarospatak.hu weboldalon, a saját facebook oldalamon találjátok, illetve az adott intézmény saját honlapján is tájékozódhattok.

Amennyiben tudomásotok van Kína, Irán, Olaszország, Izrael, Dél – Koreából hazaérkezőkről kérem, azonnal jelezzétek az alábbi telefonszámon:

    Balogh Tibor népegészségügyi ellenőr: +3630/928 6654

A Kormány 46/2020.(II.16) korm. rendelete értelmében ha a 70. életévét betöltött személy vállalja, hogy lakóhelyét vagy tartózkodási helyét nem hagyja el és erről az önkormányzatot tájékoztatja akkor az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

Arra kérlek benneteket, ha van a választókörzetetekben olyan 70. életévét betöltött idős személy aki önként vállalja, hogy lakóhelyén marad és ezáltal segítségre szorul (bevásárlás, gyógyszerek kiváltása stb.) legyetek segítségükre azzal, hogy a mellékletben található bejelentőlapot eljuttatjátok hozzá, segítitek annak kitöltését majd a kitöltött bejelentőlapokat eljuttatni a Sárospataki Polgármesteri Hivatalba.

Üdvözlettel:

Aros János
polgármester

XXXXXXXX

2020. 03.17-én kedden 15.40 – kor – előző napi telefonos egyeztetésünk alapján, de reagálva az új információkra is – az alábbi kérdéseket tettük fel írásban Aros Jánosnak:

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönjük mai napon küldött levelét, az abban foglaltakkal egyet értünk, támogatjuk. A Patakért Egyesület képviselőcsoportja fontosnak tartja a naprakész és pontos tájékoztatást, nem csak az eddig történtekről, hanem a tervekről is, hiszen az európai tapasztalatok szerint így csillapítható leghatékonyabban a járványtól, az ismeretlentől való félelem.

  1. A Kormány 46/2020.(II.16) korm. rendelete értelmében ha a 70. életévét betöltött személy vállalja, hogy lakóhelyét vagy tartózkodási helyét nem hagyja el és erről az önkormányzatot tájékoztatja akkor az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata. Ezzel az intézkedéssel maximálisan egyet értünk, hiszen tudjuk, hogy a legveszélyeztetebbek az idős- és vagy krónikus beteg emberek. Az egészségügyi rendszer fenntartása szempontjából a kulcsfontosságú kérdés az, hogy ők ne fertőződjenek meg. Tehát a legfontosabb lépés az lenne, hogy őket izoláljuk, gondoskodjunk az ellátásukról, biztonságukról és egyben elérjük, hogy valóban ne mozduljanak ki  a lakásukból. Úgy látjuk, hogy ez a legfontosabb feladat, de ennek ellátását a képviselői testületi tagok legjobb indulattal sem tudják  maradéktalanul megoldani, ezért azt kérjük, hogy Polgármester Úr mozgósítsa a bezárt intézmények és önkormányzati vállalkozások dolgozóit és szisztematikusan járják végig, térképezzék fel a várost, hogy valamennyi idős és beteg ember izolációja és ellátása megoldható legyen!
  2. A városban 5 kollégiumi épület lett kiürítve. Ezek az épületek alkalmasak lehetnek arra, hogy a többgenerációs családok fiatal tagjait ideiglenesen ide költöztessék, hogy az idősebbek izolációját ebben a körben is meg lehessen valósítani. Illetve a kollégiumi épületek alkalmasak lehetnek enyhébb tüneteket mutató betegek számára karanténkorháznak, hogy csak a súlyos betegeket kelljen messzebbre szállítani – így is tehermentesítve a magyar egészségügyi rendszert. Kérdésünk: van-e kidolgozott terv a kollégium épületeknek a járvány érdekében történő hasznosítására?
  3. Milyen lépések történtek az egészségügyi dolgozók létszámának növelésére, átcsoportosítására és a dolgozók biztonságának növelésére? Hogyan vannak ellátva az egészségügyi dolgozók védőfelszereléssel?
  4. Van-e lélegeztetőgép a városban?
  5. Van-e otthoni karanténban lévő vagy kórházban ápolt korona vírusos beteg a városban / járásban? Ez az Európai Unió országaiban mindenütt nyilvános adat!
  6. A bezárt intézmények (Fürdő) dolgozói milyen ellátást / bért kapnak?

Előre is köszönjük szíves tájékoztatását!

Üdvözlettel:

A Patakéért Egyesület Képviselőcsoportja

Berger Zsolt

XXXXXXX

2020.03.17-én, kedden 16.34-kor Aros Jánostól az alábbi válasz érkezett:

Tisztelt Képviselő úr. 

 Egy hét telt el amióta először összeült az operatív csoport, és szögezzük le,ön mint városrészéért felelős képviselő eddig a kis úját sem mozdította az önt megválasztó lakosok érdekében.Ismételten látva tájékozatlanságát az elmúlt napok városunkat érintő intézkedéseivel kapcsolatban, kérem azokról amelyek az önkormányzat hatáskörébe tartoznak részletesen tájékozódjon a sarospatak.hu oldalon, az ön által bezárni kívánt Hegyalja Televízióban vagy annak Facebook oldalán vagy az én személyes fb oldalamon és kérem az ott talált információkat hiteles formában segítsen eljuttatni az ön választókörzetének  lakosaihoz.

Olvasva hatáskörét túllépő utasítgató és követelőző hangnemű levelét ( melyet valamilyen oknál fogva a Karádi Berger borászat nevében küldött ), sajnálattal látom hogy a lakosok  továbbra sem számíthatnak önre.Pedig levelemben csak annyit kértem hogy segítsen összegyűjteni a választókörzetében azoknak a hetven év feletti lakosoknak az elérhetőségét akik egyedül élnek, nincs hozzátartozójuk és akiknek tudnánk segíteni a bevásárlásban vagy a gyógyszerek kiváltásában.

Szerintem ez nem volt nagy kérés, szinte minden képviselő vállalta,hiszen ez nem nehezebb mint választások előtt végigjárni a szavazókat. Kérem a nem önkormányzati hatáskörbe tartozó kérdéseit az illetékes intézménynek vagy hivatalnak tegye fel, bár szívesen segítenék abban hogy ön helyett utánajárok de jelen esetben más, talán fontosabb feladataim vannak.

Kérem továbbá hogy a jelenlegi válsághelyzetben ha a felkérésem ellenére segíteni nem tud vagy nem akar, legalább azok munkáját ne akadályozza akik most éjjel-nappal erejüket megfeszítve lelkiismeretesen végzik a dolgukat a veszélyhelyzet csökkentése érdekében. És még egy kérésem van.Jelen helyzetben tartsa távol megosztó ellenzéki pártpolitikáját a várostól, mert vészhelyzet van és most összefogásra és mindenki segítségére van szükség. Talán még az önére is.

Tisztelettel  Aros János

XXXXX

Úgy gondoljuk, hogy ez egy veszélyeket rejtő, stresszes időszak, de éppen ezért mindannyiunknak együtt kell működnünk, hogy a lehető legkisebb veszteségekkel vészeljük át a járványt. Nem sértődünk meg, továbbra is nyitottak vagyunk az egyeztetésekre, közös munkára. Várjuk a további pontos tájékoztatást.

Addig is mindenkit kérünk, hogy tartsa be a szabályokat, gondoskodjon arról, hogy az idősek otthoni ellátásban részesüljenek, tartson távolságot embertársaitól, mosson gyakran kezet és ne pánikoljon.

Vigyázzunk egymásra!