Különvélemény

Szerző: 
patakinfo

 A közösség értéke és a fejlődés fogalma a közösségfejlesztés két tartóoszlopa. A közösségfejlesztés tartalmának megközelítése egyfelől tehát a közösség és a fejlesztés  fogalmak tisztázásával, számunkra való értelmezésével lehetséges. Meg kell jegyeznünk, hogy más fogalmak történetiségének, tartalmuk változásának körüljárása is indokolt lenne, hiszen a közösségfejlesztésben mindazok az ideálok és értékek kifejeződnek, amelyek az éppen aktuális társadalmi környezetben megjelennek. „Humanitáriánus szempontból a közösségfejlesztés úgy tekinthető, mint a közösség, a kölcsönös segítségnyújtás, a társadalmi támogatás keresése, az ember felszabadítása egy elidegenedett, elnyomó, versengő és individualista társadalomban.” (Campfens, 1997)

Civil Kerekasztal

A Sárospataki Civil Kerekasztal Egyesület első levelében foglalt indítványára semmilyen válasz, reakció nem érkezett a címzettektől. Pedig az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbiakat rendeli el a polgármester számára:

(„29. § (1) Önkormányzati rendelet megalkotását célzó indítvány megtételére a polgármesternél

a) a képviselőtestület tagja,

b) a képviselő-testület bizottsága,

c) Hatályon kívül helyezve.

d) a jegyző,

e) helyi nemzetiségi önkormányzat,

f) helyi társadalmi szerv vezető testülete,

g) helyi társadalmi szerv vezetője,

h) sárospataki, választójoggal rendelkező személy jogosult.

(2) Az önkormányzati rendelet alkotására irányuló kezdeményezést a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen ismerteti.

(3) A képviselő-testület a kezdeményezésről folytatott vita után dönt a szabályozás szükségességéről, meghatározza a szabályozás tárgykörét és főbb elveit, a rendelet-tervezet elkészítésének módját, határidejét és felelősét.”)

 

Programok

A Sárospataki Civil Kerekasztal Egyesület
CSENDES MEGEMLÉKEZÉSRE
vár mindenkit

GÖNC Árpád,

a harmadik magyar köztársaság első elnöke temetésének napján, november 6-án,
17.00 órakor, a Hild téren.
Egy mécses meggyújtásával emlékezünk az elhunyt politikusra.

Feró István
elnök

Pályázatok

Véget ért a „Szellem és anyag” című projekt
2015. augusztus végén véget ér a TÁMOP-3.3.14.B- 14/1-2014- 0001 azonosító
jelű, „Szellem és anyag” című projekt.