Költségvetés 2023

/Berger Zsolt/

Rendkívüli ülés keretében február 10-én tárgyalta Sárospatak város önkormányzati testülete a város 2023-as költségvetését, aminek a végszavazásánál, mi a Patakért Egyesület képviselői ismét kénytelenek voltunk tartózkodni. Az alábbiakban megpróbáljuk röviden összefoglalni, amit a költségvetésről tudni érdemes, illetve azt, hogy mi is történt ezen a vitán. Végül, ha a látottakból nem lenne egyértelmű, megindokoljuk, hogy miért nem tudunk ezúttal sem igennel szavazni a költségvetésre.


Adatok, számok, statisztikák

Sok-sok szám, ha unod tekerj lejjebb vagy nézd meg itt, hogy mit mondanak erről a polgármester emberei!
Sárospatak költségvetése 4,3 milliárd (4.336 millió) Ft, amiből a város által beszedett közhatalmi és működési bevételek mintegy 900 millió Ft-ot tesznek ki, a többi a központi költségvetésből érkező célzott állami finanszírozás. Ez utóbbi azonban nem fedezi teljes mértékben a kormányzat által előírt kötelező feladatok ellátását, ezért a város kénytelen 550 millió forintot a saját 900 millió forintos bevételeiből (iparűzési adó, bérleti díjak, idegenforgalmi adó) a kötelező feladatokat ellátó intézményekre költeni. Összehasonlításul: utak felújítására 425 millió forint van betervezve (amit részben pályázati forrásokból finanszíroz a város). A teljes költségvetésből közel 1,4 milliárd (1.400 millió) forint pályázatokból finanszírozott fejlesztés, amiből 1,02 milliárd Ft-ot az Árpád Vezér Gimnázium tetőszerkezetének felújítására kap a város.
Érdekes, hogy miközben az infláció egyre csak előre megy és nem hátra, a város vezetése úgy látta jónak, hogy a városban működő cégektől beszedett iparűzési adót a 2022-ben befolyt összeg helyett csak 627 millióval tervezi az idei költségvetésben. Két eset lehet, az egyik, hogy a város vezetésében helyet foglaló fideszes urak és a jegyzőasszony nem érzékelik az inflációt, a másik, hogy idén még jelentős gazdasági visszaesésre is számítanak. Nem tudom melyiknek örülhetünk jobban. Ők viszont annak örülnek nagyon, hogy idén sem vesznek fel hitelt, emiatt többször is megdicsérték magukat az ülés során, csak azt felejtették el megemlíteni, hogy emiatt jóval kevesebb fejlesztést sikerül megvalósítani. Fel sem merül például a parkolási problémák megoldása vagy ami talán még sürgetőbb lenne a távfűtés átalakítása úgy, hogy az fürdő távozó melegvizét hasznosítsa. Úgy látszik a rubeljobboldal nem tud vagy nem akar leszokni az orosz gázról.

A vita
Ilyen nagy ívű, koncepcionális kérdéseket nem is mertünk felvetni a vita során, megmaradtunk néhány földhözragadt kérdésnél, akarom mondani excel-tábla sornál. Az egyik ilyen javaslatunk az volt, hogy az utak felújítására szánt 425 millió forintból 200 milliót körzetekre leosztva használjunk fel, hogy város minden részében érzékelhető legyen a fejlődés. Ehhez hasonlóan azt is javasoltuk, hogy a játszóterek felújítására szánt 50 millió forintos összeg felhasználását is bontsuk meg és nevesítsük. Csetneki József képviselőtársunk konkrét javaslatokat is tett a kispataki projektekre. Vigyikán Csaba pedig azt javasolta, hogy városi fideszes médiának juttatott 25 millió forintot inkább osszuk szét a polgármesteri hivatal és az önkormányzat dolgozói között. Nekem volt még egy kisebb tételt érintő javaslatom, ami azonban jelentős ügy és sokat elárul a városvezetés attitűdjéről; azt javasoltam, hogy a sportpálya üzemeltetésére folyósított támogatást emeljük meg 1 millió forinttal, hogy megoldható legyen annak hétvégi nyitva tartása. Krai Csaba az üzemeltetésért felelős egyesület elnöke erre azt válaszolta, hogy a pálya a rongálás miatt van zárva hétvégén, nincs szükség további forrásra.
Aros János először megígérte, hogy minden javaslatunkról külön fog szavaztatni, de úgy látszik nagyon a terhére lehetett az egy órás vita, mert inkább egyben leszavaztatta az összes általunk benyújtott javaslatot, amit a fideszes frakció készségesen és fegyelmezetten meg is tett. (Csak később támadt némi zavar az erőben.) Sokat elárul Orbán Viktor helyi embereinek demokrácia felfogásáról, hogy Aros János az egész vitát cirkusznak nevezte és nem is értette, hogy erre miért volt szükség, azután még elsütött egy homokozós hasonlatot, miszerint mi az ő általuk épített homokvárat rombolnánk le. Hát ehhez nincs is mit hozzáfűzni.
Izgalmas volt még Vitányi Eszter jegyző asszony, aki már sokszor lejtett táncot az elfogultságot a hatáskörtúllépéstől elválasztó vékony vonalon, de most úgy érezte, hogy itt a kellő pillanat, hogy bizonyítsa, hogy a kövérlászlói stílus sem áll távol tőle. Persze az is lehet, hogy ez is csak a magyar oktatási rendszer hibája, egy jogi doktorátus elnyeréséhez nem kell tudni, hogy hivatali alkalmazottként némi tisztelettel lenne illendő megszólítani egy választott képviselőt. Ki kinek akar megfelelni, ugye.
Miért nem szavaztunk igennel, miért tartózkodtunk?
Egyrészt azért, mert a javaslatainkat érdemi vita nélkül elvetették, még csak szavazásra sem bocsájtották. Másrészt azért, mert nem csak most söpörték le a javaslatainkat az asztalról, hanem rendszeresen, hiába van a patakértnek 4 képviselője a 11 tagú testületben. Végül, de talán ez a legfontosabb pont, a költségvetésből 25 millió forintot költenek arra, hogy a fidesz propagandáját terjesszék, ami Petőfi, Kossuth, Deák a 48-as hagyományok, a sajtószabadság és a demokrácia lábbaltiprása. Sajtószabadság nélkül pedig nincsenek viták, viták nélkül pedig hátrafelé megyünk nem előre, hiába sulykolja az ellenkezőjét a kormánypropaganda.