Sárospatak 2020-as költségvetésének vitája

Berger Zsolt

A játszótér ügyében sikerült eredményt elérni! 5 millió forinttal 15 millióra növeltük a játszótér építésre szánt keretet!

Sárospatak 8 milliárd forintos költségvetéséhez képest ez egy elhanyagolható összeg. Mégis fontos lépés, mint, ahogy fontos bár inkább csak szimbolikus volt az a 7 javaslatunk melyekkel összesen 53,4 millió forint átcsoportosítását szerettük volna elérni. Meglátásunk szerint ugyanis az Európai Unió forrásaiból megvalósított fejlesztésekkel felduzzasztott költségvetésből éppen csak az az egymást is erősítő néhány elem hiányzik, ami biztosítaná, hogy megálljon az elvándorlás, a lakosság már legalább egy évtizede tartó csökkenése és Sárospatak egy vonzó, gyarapodó kisvárossá fejlődjön.  De mégis mi tehetné annyira vonzóvá így a 21. század elején, a távmunka rohamos terjedésének időszakában Sárospatakot, hogy a várost elhagyó fiatalok egy része visszaköltözzön vagy esetleg más vidéken születettek is itt telepedjenek le? (már hallom jajveszékelni szegény fideszes képviselőtársaimat: migráncsveszély … migráncsveszély 😊 ) Természetesen munkahelyek; jó fizetések; az innovációt és az egyéni kezdeményezéseket támogató környezet, ami nem csak a profitorientált vállalkozások, hanem a civil kezdeményezéseket is ösztönzi; ha fiatal családosokat szeretnénk vissza(ide)csábítani, akkor jó óvodák, iskolák, játszóterek, vonzó kulturális programok és sokak számára elérhető sport és szabadidős tevékenységek. Azt nem jelentenénk ki, hogy ebből semmi nem jelenik meg a most tárgyalt és a többség által megszavazott költségvetésben, de úgy véljük, hogy nincsenek meg a szükséges a hangsúlyok és hiányzik az egyes elemek összhangja is.

Ezen azonban nincs is miért csodálkozni, hiszen egyértelműen látszik, hogy az egyébként láthatóan sok munkával, precízen összeállított költségvetés talán egy tétel kivételével bázis szemléletre épül, azaz minden kiadási tétel az előző évi számok alapján lett betervezve, nem pedig feladatok, prioritások alapján. (Mondjuk egy tíz – sőt gyakorlatilag – tizennégy éve regnáló polgármesternek nincs túl nagy mozgástere a költségvetés átszabására, hiszen az óhatatlanul konfliktusokkal jár, sokkal egyszerűbb, ha marad minden a régiben.)  Egy másik, Aros János polgármester által is fontosnak tartott jellemzője a költségvetésnek, hogy sem hiányt, sem hitelfelvételt nem tartalmaz. Ez részben a kormány elvárasainak történő gépies megfelelés szándékát tükrözi, mint azt az első napirendi pont vitája és megszavazása is mutatja,

 de sajnos élnünk kell azzal a feltételezéssel, hogy fideszes városatyáink fejében a hitelfelvétel tényleg egyenlő a felelőtlen gazdálkodással és nincsenek tisztában azzal, hogy bizonyos beruházások hitelből történő finanszírozása racionális választás lehet….

Tehát első napirendi pontként a polgármester előterjesztésére a fideszes többség és Saláta László lokálpatrióta megszavazta, hogy a város a következő 3 évben nem vesz fel hitelt. 

Ezután következett a 2020-as költségvetés vitája. Az előterjesztés indoklása

után meghallgattuk az intézményvezetőket majd jöttek a hozzászólások, javaslatok. A költségvetés 8 milliárdos összege egy irdatlanul nagy szám, de sajnos ebből mindössze 6-700 millió forint a város adókból és gazdálkodásból származó saját bevétele, aminek a felhasználásról viszonylag szabadon dönthetünk. (Itt elmondtam, hogy azt kell kitűznünk célul, hogy ezek a bevételeink növekedjenek, így később meg is kaptam a gazdasági bizottság elnökétől, hogy biztosan adót akarok emelni 😊 – nem, nem akarunk adót emelni, viszont az szeretnénk, ha több cég működne a városban és több fizetőképes turista érkezne a szálláshelyekre és a fürdőbe!) 

Több, mint 4 milliárd forintot tesz ki a tavalyi évről áthozott beruházási forrás, amiből 3 milliárdot is meghaladja az EU finanszírozás, tehát jól látható, hogy az Európai Unió támogatása nélkül ezek a fejlesztések nem valósulhatnának meg. Közel 3 milliárd forintot kap a város a központi költségvetésből a kötelező feladatok ellátására és van valamennyi városi bevétel – jellemzően a közétkeztetésből és szociális ellátásból – amit erre a területre vissza kell forgatni. A fennmaradó 600 millióból 407 millió forint az intézmények támogatására megy.

Jó hír, hogy utak és járdák felújítására – szakítva a korábbi évek gyakorlatával, ami egy dicséretre méltó kivétel a költségvetésben – 130 millió forint van betervezve a költségvetésben. Ez utóbbinak örültünk, de fontosnak tartottuk, hogy néhány területen ha csak kis lépésekben, szimbolikusan is, de elinduljanak olyan változások, amik segítségével Sárospatak egy vonzóbb, izgalmasabb lakókat és befektetőket megtartani, vonzani és visszacsábítani képes kisváros lehet a jövőben, ezért a 600 milliós saját források 10 százalékának átcsoportosítására tettünk javaslatot.

1. Hegyalja TV támogatása helyett az Önkormányzati dolgozóknak adjunk havi 5.500 Ft cafetériát – /20M Ft/

Vigyikán Csaba a javaslat előterjesztője indoklásában elmondta,

hogy az önkormányzati intézmények dolgozóinak jelentős része vagy minimálbérért illetve garantált bérminimumért dolgozik vagy csak kicsivel haladja meg ezt az összeget a fizetése és a polgármesteri hivatal kivételével még cafetéria juttatásban sem részesülnek. Javasolta, hogy minden önkormányzati dolgozó kapjon legalább havi 5.500 Ft cafetéria juttatást, aminek a költsége a járulékokkal együtt 20 millió forint. Javaslata szerint ennek fedezete a Hegyalja TV támogatásának 20 millió forinttal történő csökkentése lehet. Hozzátette, hogy a Hegyalja TV-re ebben a formában és ilyen kiadási tételként nincsen szükség.

Aros János egyetértett ugyan azzal, hogy a dolgozóknak adjunk cafetériát, de a Hegyalja TV-ét nem akarta ezért beáldozni.

A Fidesz képviselői és Saláta László lokálpatrióta 7:4 arányban leszavazták javaslatunkat.

2. Újabb karácsonyi égők vásárlása helyett tegyünk elérhetővé 3 millió forintot a civil szervezetek számára, illetve

3. a Polgárőr vacsorára szánt 500 ezer forintból 400 ezret csoportosítsunk át az ifjúsági feladatok ellátására. –  /3,4 M Ft/

Csetneki József indoklásként elmondta,

hogy az eredeti költségvetési javaslat mindössze 1 millió Ft-ot szán a civil alapítványoknak, pedig egy izgalmas, pezsgő városi élet elképzelhetetlen élénk egyesületi aktivitás civil kezdeményezések nélkül. Ezek támogatására ma minimális összeget fordít a város, azt is nehezen átláthat módon teszi. Csetneki József felszólalásának szerkesztett írásos változata itt.

A polgármester és a fideszes képviselők nem értettek egyet a javaslattal és kiegészülve Saláta László lokálpatriótával 7:4 arányban leszavazták.

4. Szökőkút felújítás és a vizikapuhoz vezető középkori sétány átépítése helyett fordítsunk több pénzt játszótér építésre, felújításra. – /10M Ft/

Hutkainé Novák Márta javaslatát

Aros János részben támogatta, így a Vasútállomás előtti szökőkút felújítása most elmarad – úgysem valószínű, hogy az állomás felújítása elkezdődne idén – és így 5 millió forintot átcsoportosítottunk játszóterek építésére, így utóbbira most 15 millió forint van elkülönítve a költségvetésben. A képviselőasszony indoklásában kiemelte, hogy a játszóterek, generációkat összehozó, összekötő találkozó és közösségi terek, ahhoz azonban, hogy meg tudjanak felelni ennek a funkciónak él kell érni egy a mai igényeknek megfelelő más városokban megszokott színvonalat, ami az eredetileg tervezettnél nagyobb ráfordítást igényel. A vizikapuhoz vezető sétány átépítésének elhalasztását a fideszes képviselők nem támogatták és Saláta László lokálpatriótával együtt 7:4 arányban leszavazták. Reméljük a középkori útszakasz régészeti feltárást követően eredeti formájában lesz helyreállítva!

5. Állítsunk be a költségvetésbe 10 millió forintot a városon belüli bicikliút hálózat megtervezésére, ennek ellentételezéseképpen 2,5 millió forinttal (25%-kal) csökkentsük a sportegyesületek támogatását és emeljük meg a Pataqua (Fürdő) által fizetett bérleti díjat 82,5 millióról 90 millió forintra. /10M Ft/

 Saját javaslatom. /Berger Zsolt/

 Indoklás: a biciklizés egyszerre sport, élmény, olcsó közlekedés és segít abban, hogy hogy csökkentsük a széndioxid kibocsátást és zöldebbé tegyük környezetünket. A városon belüli bicikliút kialakítása azért is fontos lenne, hogy gyermekeink biztonságosan tudjanak közlekedni. Ráadásul a költségvetésben is szerepel, hogy korábbi döntésünk nyomán 5 millió forinttal támogatjuk a Tour de Hongrie biciklis versenyt. Márpedig egy bicikli versen egy turisztikai marketingeszköz, de csak akkor ér célt, ha az így idevonzott turista valóban egy biciklivel jól bejárható várost, környéket talál. Jó lenne, ha még egyszer nem történne meg, az ami idén, hogy a bicikliút fejlesztésre nyert EU támogatást másra költjük, éppen ezért kell lennie egy kidolgozott tervnek a fiókban. A fürdő 7,5 millió forintos többletbefizetése a telkesáru belépőjegyek 50 forintos emelésével előteremthető, ami a sárospatakiakat nem érinti és igazából a fürdő törzsközönségét alkotó szlovák vendégeket sem, hiszen az elmúlt hónapok jelentős forintgyengülése miatt Euróban így is kevesebbet fizetnének. A Fideszes képviselők a javaslatot nem támogatták és Saláta László lokálpatrióta képviselővel egyetértésben 7:4 arányban leszavazták.

6. Emeljük meg a Művelődés Háza önkormányzati támogatását 10 millió forinttal, tegyük lehetővé, hogy több pénzt fordítsanak programok vásárlására, szervezésére és ugyanakkor tervezzünk 10 millió forinttal nagyobb szolgáltatási bevételt az intézmény költségvetésben. – /10M Ft/

Saját javaslatom. /Berger Zsolt/

 A jelentős infrastruktúrát működtető, jól képzett szakember gárdával dolgozó intézmény közel 150 milliós költségvetésének kevesebb, mint 20 %-át költi programok vásárlására, pedig sokan szeretnék, ha több kamaraiszínház előadás, klubkoncert, gyerekprogram lenne a városban, ami jelentősen hozzájárulna a Sárospatak vonzerejének növeléséhez. erre az volt a válasz, hogy biztos nem járok a városi programokra

és valószínűleg Bunyós Pityu koncertet akarok szervezni. Egy jót nevettünk, azután a fideszes többség és Saláta László lokálpatrióta 7:4 arányban leszavazta a javaslatot. 

7. A mezőgazdasági termelésre 44 közmunkást alkalmazó Kommunális Szervezet költségvetésében az árbevétel sort emeljük 5 millió forinttal 6,85 millió forintra. 

Saját javaslatom. /Berger Zsolt/

 A Kommunális szervezet 192 millió forintos támogatást kap a város költségvetéséből. Ez szinte teljes egészében a város üzemeltetés költségeit fedezi. A közmunkások foglalkoztatása miatt azonban az elmúlt években kialakult vállalkozás a szervezeten belül: a növény, pontosabban zöldség és fűszernövénytermelés. Érdemes lenne arra törekedni, hogy hosszabb távon ez az ágazat valóban értéket állítson elő. Divatos, a helyi fogyasztók (de akár turisták, éttermek!) által kedvelt, ha lehet bió zöldségeket, fűszereket, amik érdekesebbé izgalmasabbá teszik a várost (és még a Sárospatak brandhez is – mely projekt szintén szerepel a költségvetésben). De érték az is, ha jutalmazni tudja a dolgozóit, ehhez pedig árbevétel kell, ugye. Példaként bioszentandrást hoztam fel, amit sajnos nem fejtettem ki, így a javaslatot némi értetlenkedés fogadta a fidesz képviselői körében, annak ellenére, hogy Aros János polgármester már korábban megfogalmazta, hogy a Kommunális Szervezetet, vagy annak egy résztét non profit KFT-évé kellene alakítani ….. Ennek ellenére a fidesz képviselői és Saláta László lokálpatrióta 7:4 arányban leszavazta a javaslatot.

Ezek után már csak a végszavazás volt hátra,

de előtte még meghallgattuk Aros János záróbeszédét arról, hogy aki nem szavazza meg a költségvetést, az nem fejlődést, hanem adóemelést akar. Ezen jót mosolyogtunk, de mivel a többség csak egy fél javaslatunkat támogatta, nem tudtunk igennel szavazni, így ismét a papírforma érvényesült 7:4.