A sárospataki önkormányzat nagyobbik („bölcsebbik fele” – Aros János) elfogadta a város idei költségvetését. Tudni kell, hogy a szűkülő önkormányzatiság, a közösségek figyelmen kívül hagyása, a helyi civil társadalom sorvasztása jellemzi Sárospatak 2022-es költségvetését, amiben ugye a város vezetőinek politikai szándékai öltenek testet.

Talán meghallgatásra talált néhány kérésünk, hiszen az Árpád útra sebességmérő felszerelését, a Téglagyári utca közmű-korszerűsítését, gyalogálkelőhelyek építését is tartalmazta az előterjesztés.

Voltak módosító javaslataink, amiket a hétfői rendkívüli ülésen előterjesztettünk. Ezek közül egyet sem fogadott el a testület „bölcsebbik” fele.

Ha jó a terv, vannak jól megfogalmazott prioritások, kiszámolt hatások, elkerülendő veszélyek, ott nem lesz a fejlődés áldozata a biztonság. És persze kollektív szándékban ölt testet, amely ugye egyeztetéseken alapul(na).

Kézzel fogható, mennyire más a két helyi tábor felfogása a „köz”-ről, a közösségről, a civilségről és ezzel (szerintük szoros) összefüggésben a politikáról. Itt említendő tájékozatlanságuk dilettáns megközelítéseket enged nekik számtalan városi ügyben, így az egyik legfontosabb kérdésben, a helyi nyilvánosság, a helyi média ügyében, amire alsó hangon 27 millió forint közpénzt költenek 2022-ben. De rögtön itt említhetjük, a tavalyi 5 milliót, az erre az évre tervezett újabb 5 milliót, amit a karácsonyi világítás további korszerűsítésére terveznek elkölteni 2022-ben is a sárospataki civil közösségek támogatása helyett.

Nem lehet a közösség sem a fejlődés áldozata, de a biztonságé sem!

A második világháborút követő kommunista hatalomátvétel egyik első lépése éppen a nálunk most éppen fejleszteni és éleszteni kívánt társas/közösségi formációk és alkalmak betiltása volt bizonyára azért, mert a körükben termett és alakított magatartás veszélyes volt az egyen-gondolkodást, illetve a gondolkodás nélküli engedelmességet kívánó pártállam számára.

Vajon a rendszerváltozást követően, a mai napig miért nem épült vissza azonnal mindez?

Alapvetően talán azért, mert az emberekből a létező szocializmus két emberöltője alatt kihunyt az erre való érzékenység és óhaj? A felelős vezetők pedig vagy nem ismerték, vagy nem gondolták, avagy nem értették e gyakorlat társadalomfejlesztő funkcióját. Ám ha mégis ismerték és értették, néhányuknak éppen a felelős és autonóm társadalom lehetett (változatlanul) nemkívánatos…

Tudomásul kell vegyük: a közösségek életképessége a folyamatos önkormányzati segítőkészségen, vagyis a feltételek megteremtésén és fenntartásán, valamint a közösségfejlesztés technikáinak folyamatos alkalmazásán, és a közösségfejlesztők ez irányú folyamatos munkáján múlik. És mindenekelőtt annak elhatározásán, hogy e tárgyban történjék valami. Kerestük ennek nyomait a költségvetésben, nem találtuk.

A költségvetésben a „civil” szó egyszer szerepel, az önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolásában, aminek nem találtuk sorát a kiadások fejezetben. Már nem csoda, hiszen ilyen sor (civil szervezetek támogatása) nincs Sárospatak 2022-es költségvetésében.

A közösségfejlesztés nem szükségképpen jelent anyagi megtakarítást a pl. közművelődéssel kapcsolatos mai kiadásokhoz képest, sőt több anyagi támogatást követelne. Hozadéka nem a kevesebb ráfordítás tekintetében, hanem az életképesebb helyi társadalom működőképességében jelentkezik. Amennyiben a cél a forráshiány miatti azonnali és folyamatos megtakarítás, úgy be kell zárni az intézményeket, és el kell bocsátani a jelenleg alkalmazott szakembereket. Ekkor azonban az e témában tervezhető tennivalókat is el kell hagyni boldogabb időkre – bár így ezek a kívánatos idők még később, talán nem annyira későn érkeznek el.

A klasszikusnak mondható civil szervezetekből több is van Sárospatakon, ám az is bizonyos, hogy még sok természetvédő, környezetóvó, közéleti, műkedvelő művészeti, a nem, a kor, a foglalkozás, az élethelyzet vagy hobbi szerinti társaság szerveződhet az erre irányuló bátorítás és fejlesztőmunka hatására. A minél több önálló és autonóm helyi szervezkedés és szervezet határozott cél kellene legyen, és minden erőnkkel azon kellene legyünk, hogy kapcsolati hálójuk a jelenleginél sokkal jobban keresztül-kasul kösse össze az egész várost.

Sárospatakon, a különféle egyesületek, alapítványok támogatására elkülönített pénzalap már nem létezik. A polgármester valamilyen 250 milliós civil alapról beszélt az ülésen. Megpróbáltam kideríteni, mire gondolhatott, de válasz helyett tovább küldött egyik munkatársához, aki elmondta, hogy már nincs pályázható pénz az ún. CLLD civil alapban. Így hát vagy tévedett, vagy hazudott a polgármester. Egyik sem szerencsés!

Mert ezek szerint ő nem tudja, hogy az egyesületek száma már a további támogatás ígéretétől, és különösen garanciájától bővülne, de bővíthetné azt a – jelenleg hiányzó – közösségfejlesztési munka is. Az autonóm egyesületi lét és élet a város társadalmának és a városi közösségek fejlesztésének leghagyományosabb, ám legfontosabb útja-módja. Nem tehetjük meg, hogy nem támogatjuk jelentőségéhez mérten.

Sárospatakon 1833-tól Kaszinó, 1869-től Olvasó Egylet, 1873-tól Polgári Olvasókör, 1874-től Irodalmi Kör, 1893-tól Társaskör, 1897-től Iparos Ifjúság Önképző Kör, 1899-től Polgári Kaszinó, 1900-tól a Hitelszövetkezet Népkönyvtári Egyesülete, Református Nőegylet, 1902-től Izraelita Nőegylet, 1904-től Bét-Hamidrasch Egylet (Tanulmányház), 1922-től Magyar Nemzeti Szövetség, Iparoskör, Gazdakör, 1943-tól Református Ifjúsági Egyesület, 1944-től KALOT működött a Művelődéskutató Intézetben 1988-ban megjelent egyesületi címtár szerint.

Az előttünk fekvő költségvetés nem mondható a fentiek alapján civilbarát költségvetésnek. Ennek középtávon mindnyájan kárát fogjuk látni – Sárospatak brand ide, Sárospatak brand oda…

Nem lehet a fejlődés rossz tulajdonosi szemlélet áldozata – Jó tulajdonosi szemléltre van szükség!!

Prioritások és lehetőségek

Komoly aránytalanságok figyelhetők meg a költségvetésben olvasható számokkal, amelyek elsősorban az önként vállalt feladatok között olvashatóak. Szembeötlő aránytalanságokat láthatók az összegeket egymás mellett látva.

Sportegyesületek, szakosztályok (keret)működési támogatás pályázat alapján10 000 000
Sárospataki Polgárőr Egyesületműködésre céljelleggel átadott támogatás1 200 000
Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány (Hegyalja Televízió)A Hegyalja Televízió működésére céljelleggel átadott támogatás22 000 000
Interkultúr Hungária Közhasznú Nonprofit Kft.BpZempléni Fesztivál 2022 támogatása3 000 000
Alapítványok, civil szervezetek támogatásaműködésre céljelleggel átadott támogatás kerete0
Tour de Hongrie 2022Profi kerékpársport (Magyar Körverseny) cél jellegű támogatása6 000 000
Régi Járművek Egri EgyesületeII. Zemplén Rally500 000

Eltérő javaslatot tettem, amiben szavazást kértem: a karácsonyi díszkivilágítási elemek bővítése 5 000 000 Ft terhére az alapítványok, civil szervezetek támogatása működésre céljelleggel átadott támogatás keretének 4.000.000 Ft-ra emelésére. – Leszavazta a fideszes többség. Miközben egy egri egyesület maga 500.000 Ft-ot kapott és ugye a polgármester által bekamuzott civil alap tavaly óta üres.

Eltérő javaslatot tettem, amiben szavazást kértem: a Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány, a Hegyalja Televízió működésére céljelleggel átadott támogatás 22 000 000 terhére az ingatlantulajdonosok támogatása, (keret) homlokzatfelújítás támogatása pályázat alapján 5 000 000-ról 12.000.000-ra emelésére. – Leszavazta a fideszes többség. Ezért bizonyára idén is elmarad Sárospatak belvárosában található, utcai homlokzatok felújítása.

Eközben, ha ránézünk a Hegyalja Televízió youtube oldalára, műsoraik megtekintése a 36 és 200 közötti érdeklődést mutatják. A Sárospataki újságot ingyen dobják be a postaládákba kéretlenül, a sarospatak.hu honlap civil hírei között 70 %-ban a Wass Albert Kör híreit olvashatjuk, a visitsarospatak.hu oldal utolsó híre 2021. decemberi, ugyanitt a képviselő testület tagjai: Aros János, Sikora Attila, Koleszár Krisztián, Hutkainé Novák Márta, Aros János, Sikora Attila. A kulturális ajánlóban 2021. augusztus 17. program szerepel…

Mert mindenük a hitelesen közvetített nyilvánosság, amire számolatlanul folyik el az emberek pénze!

Csetneki József