Heltai Jenő: SZABADSÁG (részlet)

„…De nem azért dúlt érte harc,

Hogy azt csináld, amit akarsz,

S mindazt, miért más robotolt,

Magad javára letarold,

Mert szabadabb akarsz lenni másnál.

A szabadság nem perzsavásár.

Nem a te árud. Milliók kincse az,

Mint a reménység, napsugár, tavasz,…”

Ezt írtuk 2019-ben:

(Mára több mondata átértékelődött bennem az eltelt lassan öt év alatt.)

„Kik vagyunk?

Egyszerű sárospataki polgárok: lakatosok, mérnökök, borászok, kereskedők, gazdák, művészek, diákok, tanárok, ápolók, orvosok és nyugdíjasok… Civilek vagyunk, akiknek elege lett a hatalom mutyizásából, a korrupcióból és az ország kirablásából. Aki még mindig azt hiszi, hogy majd ez a hatalom megoldja a problémákat – az téved. Aki hagyja, hogy meggyőzze őt a TV-ből, sajtóból áradó pártpropaganda, és gyanakodva tekint a szomszédjára, mert ő egy másik pártnak hisz – azt becsapták. Aki pedig azt gondolja, hogy nem érdemes elmenni választani, mert úgysincs különbség – az  elveszett! Ilyen elveszett, becsapott és tévedésekben élő emberek vagyunk mindannyian, de sürgősen ébrednünk, ébresztenünk kell. Aki azt hiszi, hogy az ő ideje még nem jött el, annak az ideje soha nem fog eljönni!”

A 2019-es sárospataki helyhatósági választások szinte mindenki számára meglepetéseket hoztak, hiszen egy, a helyi hivatalos nyilvánosságból teljesen kizárt közösség, polgármester jelöltet, és hozzá minden körzetben képviselő jelölteket is indított.

Az akkori eredmények sok munkát és kevés valódi sikert ígértek a mandátumunk idejére. Az, hogy komoly sikereket nem tudtunk elérni, nem csak azért lehetett, mert mi négyen voltunk, a „túloldalon” pedig 7-en: semmilyen komoly indítványunkat, napirendipont javasatunkat nem fogadták be. Ezzel majd nekik kellene elszámolniuk, ha bárkiknek egyszer sikerülne számon kérni rajtuk a város hanyatlását.

Az évek alatt az fogalmazódott meg bennem, hogy nem szeretném, ha a nevem a város történetében ezzel a tehetetlenséggel egyszerre kerülne emlegetésre. Tovább mélyítette bennem ezt az érzést az, hogy mi négyen (PakakÉRT) sem tudtunk olyan munkaformát, együttműködési módot kitalálni magunknak, amely alkalmas lehetett volna arra, hogy a  most már csaknem – öt év alatt embereket állítsunk magunk mögé, egy-egy komoly ügyet elindítsunk. Lassan lehet tudni, milyen egyéni politikai ambíciók kerültek előérbe menet közben a csapatban. Én folyamatosan tiltakoztam magunk között a pártjellegű működés ellen. Míg végül több belső konfliktust követően elértünk közösen egy határvonalat. Ez a határvonal, egy általam a mai napig alapvetően becstelennek ítélt helyzet kialakítása volt, ami ahhoz vezetett, hogy 2023. novemberében kiléptem a Patakért Egyesületből. Gondolkodtam azon, hogy akkor nyilvánossá teszem a döntésemet. Gondolkodtam, időt hagyva, hátha bármilyen pozitív  elmozdulás történik az egyesületben. Ez nem történet meg, így ennek ideje most érkezett el, mert többen állítanak meg az utcán, boltban, hogy elindulok-e a 2024-es választásokon Sárospatakon. Nem indulok el. Ennek legmeghatározóbb oka, hogy nem sikerült csapatot kialakítani a Patakért Egyesületben ahhoz, hogy a 2019-es, kis híján sikerrel járó modellt tovább tudjuk fejleszteni annak érdekében, hogy kibővülve, megerősödve tudjak, tudjunk 2024-ben megméretkezni.

2023-ban ezt, a kilépésemről szóló levelet juttattam el az egyesület megmaradt tagságának.

„A Patakért Egyesület tagságának

Tisztelt Egyesületi Tagok!

Azonnali hatállyal kilépek az egyesületből. Döntésem okait és az ezt kiváltó jelenség lehetséges következményeit az alábbiakban szeretném veletek megosztani:

Engedjétek meg, hogy a következményekkel kezdjem! Az egyesület bizonyára szeretne jelölteket állítani a jövő évi helyhatósági választásokra. A döntésemet is kiváltó helyzet olyan erkölcsi, hitelességi és valószínűsíthető jogi akadályokat generál, amely tagságom fenntartását, de a fentebb említett jelöltállítási szándékot is ellehetetlenítheti. 

Az elnökség két tagja, Vigyikán Csaba elnök és Berger Zsolt elnökségi tag olyan minősítehetetlen eszközzel élnek politikai munkájuk során, amely az egyesület erkölcsi alapjait teszi tönkre. Egyszerűen ellopták egy másik civil szervezet facebook oldalát. A nevezett oldal az évtizedes múltra visszatekintő patakinfo weboldal FB oldala. Ezeket az oldalakat magam ajánlottam fel a 2019-es kampány és a megnyert mandátumok nyilvánossági lehetőségeinek segítésére.

A www.patakinfo.hu honlapot szerződéssel vette át alapítványom az Újbástya egyesülettől a hozzá tartozó, több ezer követővel rendelkező FB oldallal együtt több évvel ezelőtt. A felületek egy tágabb horizontú, civil hangot megjelenítő koncepció és tevékenység részei, amely részben kicserélte az oldal követőit, de megtartotta azok számát. Mindebben egy(ik) elem csupán a Patakért egyesület tevékenységét megjelenítő elem.

Ezt azért szeretném kihangsúlyozni, mert pontosan a 2024-es kampányra hivatkozva tették ki fent nevezettek a Patakinfo FB oldal tulajdonosi adminjait az oldalról, és cserélték le annak nevét és fejlecét, jogtalanul és erkölcstelenül kisajátítva az alapítványi oldal működtetésének szabad lehetőségét, ezzel a jogos tulajdonosokat tevékenységükben ellehetetlenítve és a működtető alapítvány munkáját korlátozva.

Nem elfogadható részemről egyik kifogás sem, amit Csaba írt szerkesztőségi alapelvekről, kampányról stb. (Hozzáteszem, hogy az oldal szerkesztőségi alapelveit a tulajdonos határozza meg, mint mindenhol. A patakinfo oldal fenntartását az alapítványunk szerződéses alapon biztosítja. Az FB oldal pedig ennek a része. A szóban forgó szerződésben a Patakért egyesület nem szerepel, így nincs beleszólása az oldal tartalmának meghatározásába sem.)

Hogyan történhetett ez meg? A 2019-es kampány és a képviselői munka nyilvánossággal összefüggő tevékenységeinek megkönnyítésére mindkét felületre (www.patakinfo.hu, facebook/patakinfo) admin jogot adtam Berger Zsoltnak, aki ezzel mára visszaélve, jogtalanul eltulajdonította az FB oldalt a Patakért egyesület nevében, a ti nevetekben.

Ezt észrevéve kértem az egyesület elnökét, hogy megnevezett határidőre, amely ma lejárt, állítsák vissza az oldalt. Ez nem történt meg.

2023. november 7-re kezdeményeztem egy megbeszélést a négy Patakért-es képviselő között. Amennyiben ez nem vezet arra az eredményre, amely a törvényes helyzet visszaállítását eredményezi, lépéseket fogok tenni az FB oldal visszaszerzésére a területileg illetékes választási bizottságnál, a járási ügyészségnél, bírósági hivatalnál és a még rendelkezésemre álló nyilvánosságra irányuló felületeken.

Ez minden bizonnyal azt fogja eredményezni, hogy az egyesület elveszíti a nyilvánosság előtt is minden erkölcsi és hitelességi, talán jogi alapját arra, hogy 2024-ben jelölteket állítson.

Arra kérem az egyesület tagságát, hogy megmaradt lehetőségeikkel élve vegyék rá az egyesület vezetését az erkölcsös, hiteles és jogszerű működésre, a FB oldal visszaadására, mert ezek híján saját tagságukra is tettük árnyéka vetül és a mögöttünk álló időszak eredményei is más fénytörésbe kerülhetnek.

Sárospatak, 2023. 11. 06.”

Az ügyben indított rendőrségi nyomozás nem állapított meg bűncselekményt. Az ügy erkölcsi jelentőségét pedig ítélje meg mindenki maga! Én megtettem!

Szóval, akik jelenleg a „patakért”  facebook oldal követői, tudniuk kell, hogy egy erkölcstelenül elbitorolt oldalt támogatnak jelenlétükkel, egy ellopott közösség megtévesztésben lévő tagjai. A jelenlegi (patakinfo-ról patakért-re átírt nevű) oldalnak semmi köze már a ma is működő patakinfo weboldal szellemiségéhez és értékrendjéhez, így hozzám sem.

Ilyen elveszett, becsapott és tévedésekben élő emberek vagyunk mindannyian, de sürgősen ébrednünk, ébresztenünk kell.”

Csetneki József