2021. májusában elkészült a Magyar Közút Nonprofit Zrt megbízásából, a Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Kft. által tervezett megvalósíthatósági tanulmány a körforgalom építésére, illetve egy nyomvonal módosítására.

2023. február 9-én tettük ki a patakinfo.hu oldalra és annak FB oldalára a tanulmányterv részét képző összefoglalót, amiben a tervben megfogalmazott alternatívákat gyűjtik össze a tervezők, és tesznek ajánlást az egyik koncepcióra.

A nagy érdeklődésre tekintettel, úgy gondoltuk, meg is kérdezzük a patakiakat az alapelgondolás néhány részletéről. A felmérés önkéntes volt, tehát nem reprezentatív.

Ön szerint segítene-e egy körforgalom Sárospatak közlekedésének jelenlegi túlterheltségén?

VálaszVálaszok aránya
igen 100%
nem 0%

Ön szerint jó döntés lenne-e egy körforgalom megépítése?

VálaszVálaszokaránya
igen 100%
nem 0%

Ön szívesebben használná a körforgalmat, mint a jelenlegi lámpás forgalomirányítást?

VálaszVálaszokaránya
igen 100%
nem 0%

Ön szerint csökkenne-e a baleset veszélye a körforgalom megépítésével?

VálaszVálaszokaránya
igen 84%
nem 16%

Ön szerint könnyen megszoknák-e az autósok, kerékpárosok és a gyalogosok a körforgalom használatát?

VálaszVálaszokaránya
igen 84%
nem 16%

Ön szerint javulna-e Sárospatak légszennyezettsége a körforgalom bevezetésével?

VálaszVálaszokaránya
igen 72%
nem 28%

Ön szerint a körforgalom, vagy a lámpás kereszteződés üzemeltetési költsége a nagyobb?

VálaszVálaszokaránya
körforgalom 35%
lámpás kereszteződés 65%

A válaszok javarészt egyébként kiolvashatók a tanulmánytervből. Ezzel együtt érdekes volt megtapasztalni a sárospataki emberek véleményét is a feltett kérdések kapcsán.

A kérdések – mivel a körforgalommal foglalkoztak – nem terjedtek ki a problémára, ami leginkább Sárospatak közlekedésének alapgondja, a túlterheltség. Ezért, a téma feldolgozásánál meg kell jegyezni, hogy markáns vélemények is voltak a körforgalom telepítése ellen is, abban az összefüggésben, hogy a körforgalom a városközpontban kívánja megoldani a közlekedési gondokat, azonban ezzel elterelődik a figyelem az alapprobléma okáról, ami a túlterheltség, ami nőni fog a kockázati számítások alapján. A valódi megoldás a forgalom Sárospatakról történő kiterelése lenne. Álljon itt egy poszt ezek közül:

„(…) Azt hiszem a városközpont tehermentesítésében kellene gondolkodni. Bármely modern város közlekedési kultúrája kiparancsolja az átmenő forgalmat a városközpontból. Sátoraljaújhelyben is hosszú évekig pályáztak az elkerülő útra, és megvalósult. (…)”

Sok tapasztalatot gyűjtöttünk menet közben. Álljon itt néhány:

• Hiányoznak a város életéből a véleménykérő diskurzusok.

• Meg kell állnunk, hogy ha az emberek véleményét kikérő programot indítunk, nem avatkozunk be a folyamatba menet közben.

• Sokan – nem kihasználva a lehetőséget a tanulmányterv átolvasására – ösztönös válaszokat fogalmaztak meg, amelyekről hamar kiderült, hogy minden tekintetben mellőzik a tárgyszerűséget.

• Nem egy felületen zajlott a folyamat, így a több szálon érkező információkat egymás mellett kell értelmezni és kezelni.

• A döntéshozók véleményét is idejekorán megismerhettük, még a folyamat lezárása előtt… – Leszólták és hamis megjegyzésekkel illették a folyamatot és annak kezdeményezőit.

Fontos hangsúlyozni a polgári aktivitást, akár fotelből teszi valaki, akár jelenlétével. Persze nekünk ez utóbbira kell biztatnunk az embereket, amikor megfogalmazzuk, hogy talán több és egyre több kérdésben kellene hasonló akciókat, eseményeket szervezni annak érdekében, hogy a patakiak hozzászokjanak, hogy minden kérdésben kinyilváníthatják a véleményüket, aminek ismerete nélkül a várost nem lehet hatékonyan irányítania egyetlen városvezetésnek sem.

Sárospatak, 2023. március 22.

Csetneki József