Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, hogy jelen rövid szabályzatot regisztrációját megelőzően figyelmesen olvassa el.

Célunk az, hogy az Ön hozzájárulásával megadott személyes adatait bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban kezeljük.

Személyes adatokon azokat az adatait értjük, amelyek alapján Önt azonosítani tudjuk (pl. név, e-mail, IP cím, stb.).

Az adatkezelés során adatkezelőnek az Új ART ÉRT Alapítvány (3950 Sárospatak, Gárdonyi út 8.) minősül.
Amikor Ön regisztrálja magát, e rövid és egyszerű folyamat során bizonyos mezőket kötelezően ki kell töltenie, valamint egyes esetekben választania kell egy felhasználó nevet és egy jelszót. Amennyiben az általunk kért bármelyik személyes adatot nem adja meg, úgy nem garantálható, hogy a regisztrációja célt ér.

Az adatkezelés célja, hogy az adatokat azon tevékenységünk ellátása érdekében használjuk fel, mely tevékenység igénybevétele érdekében személyes adatai rendelkezésünkre bocsátotta.

Adatkezelésünk célhoz kötöttségének alapelve szerint kérés nélkül nem küldünk e-maileket nagy számban és ismétlődően olyan címekre, akikkel korábban nem álltunk kapcsolatban. Nem küldünk e-maileket azoknak, akik visszautasították az ilyen küldeményeket. Viszont fenntartjuk a jogot arra, hogy ha megítélésünk szerint bizonyos információnk Önnek fontos lehet, úgy erről Önt e-mailen értesítsük akként, hogy egyúttal biztosítjuk Önnek e szolgáltatás visszautasításának lehetőségét is.

Személyes adatait adatbázisunkban az Ön kifejezett rendelkezésének megfelelő időpontig, illetve az adatkezeléssel összefüggő elévülést követő 5. év utolsó napjáig tároljuk.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy kizárólag saját adatait adja meg. Az adatok megadása során esetlegesen kapott azonosító titokban tartásáért Ön felelős.

Csak azért vállalunk felelősségét, hogy minden ésszerű és technikailag, valamint szervezetileg lehetséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön adatai kizárólag az adatkezelés céljának megfelelően kerüljenek felhasználásra és ennek során az adatok jogellenesen harmadik személy birtokába ne kerülhessenek. Személyes adatainak védelmét olyan szintű védelmi rendszer biztosítja, mint saját adataink védelmét. Kizárólag azok az alkalmazottak férhetnek hozzá, akiknek dolgozniuk kell ezekkel az adatokkal, akik az ilyen adatkezeléshez megfelelő szakmai képzettséggel rendelkeznek, és betartják az adatok védelmére vonatkozó szabályokat.

Bár technikai okokból nem lehetséges teljes mértékben felelősséget vállalnunk az adatok esetleges jogellenes felhasználásával szemben, de mind technikailag, mind pedig személyi politikánkkal minden elvárható lépést megteszünk annak érdekében, hogy az ilyen helyzet kialakulását megelőzzük.

Az adatkezelés során kívül eső elháríthatatlan okból (vis maior) eredő hibákért, pl. áramszünet miatti adatvesztés, hacker támadás, felelősségét nem vállalunk.

Önnek jogában áll adatkezelésünkkel szemben tiltakozni, ennek keretében adatainak törlését kérni, melyet mi a törvény rendelkezései szerint teljesít.

Amennyiben az adatkezelés céljával összefüggésben 2 éven belül nem jelentkezik be a rendszerbe, úgy azt akként értelmezzük, hogy adatai törléséhez kifejezetten hozzájárul. Ezt követően újbóli regisztrációval lehetőség van adatainak újbóli megadására az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünk ismételt igénybevételének érdekében.

Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása, amelyet a szabályzat elfogadásával jelen dokumentum végén ad meg.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy jelen szabályzatot szükség szerint módosítsuk és kiegészítsük.

Kérjük, hogy adatkezeléséhez az alábbi nyilatkozatot szíveskedjen megadni:

Kijelentem, hogy jelen szabályzatot megértettem, valamint kifejezett és egyértelmű hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Új ART ÉRT Alapítvány az általam önkéntesen megadott személyes adataimat, az adatkezelés célja szerint, a fent leírt módon kezelje.

Felhasználási feltételek

Amikor Ön a patakinfo.hu című internetes oldalt látogatja, köteles tartania magát az Új ART ÉRT Alapítvány felhasználási feltételeihez.  

Alapelvünk: A patakinfo portálon nem szabad olyat (közzé)tenni, amit a valós életben sem szabad.
 
1. Kifejezetten tilos:

  • sértegetni partnereinket, gorombáskodni, molesztálni őket
  • értelmetlen szavakat begépelni
  • illetlen, megbotránkoztató, dolgokat írni, megbotránkoztató fényképeket közzétenni
  • önkényuralmi jelképpel bármilyen módon kapcsolatos neveket használni, illetve ilyen jellegű szövegeket közzétenni.

2. Tilos:

  • személyiségi jogokat korlátozó, sértő
  • bűncselekmény elkövetésére sarkalló
  • bűncselekmény elkövetésével vádoló szövegek, információk közzététele
  • a reklámtevékenység, különösen URL-ek beillesztése,

3. Más Internetes ajánlatok reklámozására nem kívánatos.

4. A szerkesztőknek, operátoroknak joguk van a fenti szabályok megsértőit korlátozni a felhasználói jogokban. Az eltiltást azonban, eltekintve a nagyon extrém esetektől, figyelmeztetés előzi meg, s csak azután alkalmazza az operátor a szankciókat.

5. Egyes alkalmazásoknál a felhasználó által közölt tartalom csak a szerkesztő engedélyezés után jelenhet meg. Ilyen esetben a szerkesztő köteles az adatvédelmi, kezelési elveket figyelembe venni, és indokolt esetben azt érvényesíteni.

6. A Patakinfo-n történő regisztrációkor Ön hozzájárulását adja az adatoknak a honlap kezelőjének adatbázisában történő rögzítéséhez. A Patakinfo az adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek azokat nem adja át.

7. A Patakinfo szerkesztőségének joga van adminisztrációs célokból betekinteni a felhasználók adataiba, adott esetben utána járni a felhasználó IP-címének, hogy zároltassa a címet vagy a szolgáltatót.

8. A Patakinfo üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a szabályok megsértése esetén alkalmazza a felhasználási feltételekben kikötött jogait, tehát korlátozza, kizárhassa a felhasználót az alkalmazások használatából, és adott esetben fel is jelenthesse.

9. Az üzemeltető jogilag nem vonható felelősségre a felhasználó(k) által közölt tartalomért. A látogató teljeskörűen szavatosságot vállal azért, hogy az általa közzétett szöveg nem ütközik jogszabályba.

Teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy beszerezte a szöveg megjelenítéséhez esetlegesen szükséges valamennyi engedélyt és hozzájárulást, továbbá teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy szöveg nem sérti más harmadik személy személyiségi jogait továbbá más harmadik személynek nincsen olyan, különösen kegyeleti vagy személyes adatvédelmi joggal vagy szellemi alkotással kapcsolatos joga, mely a szöveg közzétételét megakadályozza vagy korlátozza vagy ezen jogok jogosultjainak törvényes jogait és érdekeit sérti.

Ezen jogok megsértése miatt kizárólag a látogatót terheli felelősség. A látogató objektív felelősséggel tartozik a Patakinfo-val szemben és köteles megtéríteni a Patakinfo teljes kárát, mely őt abból éri, hogy a látogató fenti kötelezettségét nem tartotta be.

10. A Patakinfo által közölt, és a Patakinfo portálon található információk felhasználása nagy nyilvánosság előtt, azok szórása, közlése csak a Patakinfo írásos beleegyezésével lehetséges.

11. A Patakinfo Internetes portál beleegyezik abba, hogy a más honlapokon hivatkozzanak rá. A hivatkozás a Patakinfo Logo (Tm) elhelyezésével, és belinkelésével (http://www.patakinfo.hu) lehetséges.

Kapcsolat: Ha kérdése van ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban vagy ennek megvalósulását illetően, vegye fel velünk a kapcsolatot:

Új ART ÉRT Alapítvány

Cím: 3950 Sárospatak, Gárdonyi út 8.
Email: info@artert.hu