Amint arról március 2-i cikkünkben is beszámoltunk február 10-én tárgyalta Sárospatak város önkormányzati testülete a város 2023-as költségvetését. A Kispatakra vonatkozó módosító javaslataim közül egyet sem szavaztatott meg a polgármester.

A szóban forgó javaslatok voltak:

  1. Kérem, a kispataki töltésen, amely jelenleg járdaként szolgál az ott gyalog közlekedőknek, szemét gyűjtők kihelyezését.
  2. A töltésen történő gyalogos közlekedés segítésére további, a fel- és lejutást segítő lépcsők kialakítása és a már meglévők (legalább) babakocsival közlekedhetővé tétele halaszthatatlan feladat. Az akadálymentesítést is biztosítani kellene Kispatakon úgy a töltés, mint a Gárdonyi utcára történő gyalogos lejutás tekintetében.
  3. Két zebra létesítését kérjük Kispatakon: az egyik a Gárdonyi és Toldi utcák kereszteződésénél, a másik a Gárdonyi és a Dózsa György utcák kereszteződésénél. Mindkét esetben átnéztük, hogy a szükséges jogszabályi feltételek alkalmassá teszik-e a helyszínt a zebra kialakítására. A jelenlegi formában egyik sem alkalmas erre, azonban kis átalakításokkal, pl. járda építésével a tervezett zebra induló és érkező pontjánál, sebességcsökkentő és gyalogos átkelőhelyet jelző KRESZ táblákkal ezek a problémák megoldhatóakká válnak, így elvileg a zebrák kialakítása is csak pénzkérdés marad.

Jogászokkal történő egyeztetéseket követően, február 17-én levélben fordultam az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó főispánhoz:

„Tisztelt Főispán Úr!

Sárospataki önkormányzati képviselőként keresem meg levelemmel.

Sárospatak Város Önkormányzatának 2023. február 10-i ülésén, Aros János Sárospatak város polgármestere, az önkormányzat idei év költségvetésének vitájában álláspontom szerint szabálytalanul és jogsértő módon járt el, amikor a képviselői javaslataimat, amelyeket a Sárospatak Város Önkormányzata költségvetés tervének 2023. évi működési és felhalmozási kiadásai feladatonként fejezet 19. sor 5-215 – Közutak, közterületi utak, támfalak utcákhoz, 045160 kormányzati funkció kódú, 425.000.000 forintos tervezett sorához tettem, nem szavaztatta meg a testülettel akként, hogy szavazást rendelt el arról, hogy ezeket nem szavaztatja meg. Ennek okára irányuló felvilágosítás-kérésemet ugyancsak válasz nélkül hagyta.

A képviselő a képviselő-testület ülésén a polgármestertől, a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre a kérdezett az ülésen – vagy legkésőbb 15 napon belül írásban – érdemi választ köteles adni. A felvilágosítás-kérés csak a képviselő-testület ülésén terjeszthető elő, tárgya kifejezetten önkormányzati ügy lehet. A törvény lehetővé teszi, hogy a kérdezett a választ szóban azonnal, vagy írásban adja meg, de 15 napon belül. A válasznak minden esetben érdeminek kell lennie.

A hozzászólásomban elhangzott javaslatok a költségvetés tervezet 20. sorra hivatkozva, az ott látható „alábontásokra”, nevesített feladatokra utalva arról szóltak, hogy az érintett 19. sorban nevesítsük több, ehhez a rovathoz csatlakozó javaslatomat gyalogátkelő helyek létesítéséről, útszakaszok akadálymentesítéséről. Képviselőként költségvetési garanciákat szerettem volna a szóban forgó, szakmailag indokolt lakossági kérések megvalósítására, másrészről a város költségvetési rendelete végrehajtásának transzparenciáját biztosíthatnák a konkrét, nevesített tételek, amelyeket módosító javaslatként a polgármester nem szavaztatott meg a testülettel.

A jogszabály szerint a vita lezárását, a viszontválasz, valamint az összefoglaló elhangzását követően kerülhet sor a szavazás elrendelésére. Először a módosító indítványokról szavaznak a képviselők, amelyre ezúttal nem került sor a polgármester konkrét javaslata alapján.

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 22. fejezetében aszavazásról rendelkezik:

25. §

(1) A Képviselő-testület a vita lezárása és zárszó után rendeletet alkot vagy határozatot hoz.

(2) Az elnök a napirendi pont tárgyalása során előterjesztett és a vitában elhangzott konkrét

határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra.

Fentiek miatt, a SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet rendeletalkotási eljárása ellen törvényességi kifogást emelek.

Tisztelettel kérem elsősorban a polgármester jogsértő eljárásának megállapítását, másodsorban a jegyző utasítását a jogsértés ilyen típusú gyakorlatának megszüntetésére, és a Testület következő ülésén a jogsértés bejelentésére.”

Észrevételeimet azzal a kifogással utasították el, hogy (összefoglalva) „A képviselő-testület elnöke a polgármester, így az ülés vezetésének joga őt illeti meg, amelynek során többletjogosítványokkal rendelkezik a képviselő-testület tagjaival szemben.”

Szóval így megy ez kishazánkban…

Csetneki József