Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, mint a Patakért Egyesület Sárospatak város 2. számú választókörzetének a Patakért Egyesület csapatának képviselője. Születésem óta Sárospatakon, Végardón élek és közösségi emberként mindig igyekeztem tenni városomért és szűkebb lakókörnyezetemért. Korábbi időszakban a sárospataki választópolgárok jóvoltából képviselőként volt módom tapasztalatot szerezni. A következő öt évben a Patakért Egyesület tagjaként célom a békés, félelem nélküli, városi élet biztosítása, biztonságos, egészséges környezetben, olyan városvezetéssel, mely fontosnak tartja, hogy a város lakóinak megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtson.

A választókerületben a teljesség igénye nélkül – az alábbi feladatokat tekintem prioritásnak:

  • az idegenforgalom által frekventált fürdő és környéke fejlesztése
  • fásítás parkosítás, játszótérépítés,
  • parkolók, utak, járdák felújítása,

Fontosnak tartom, hogy a jelenleginél sokkal jobb kommunikációt legyen a városvezetés és a város polgárai között. Kiemelt figyelmet kívánok fordítani a szociálisan rászorulókra, idősekre a családokra és gyermekekre. Fontos, hogy a patakiakat érintő információk eljuttassuk az érintettekhez és kikérjük véleményüket az adott kérdésben. Támogatni fogom a működő és szerveződő kis közösségek (ifjúsági, nyugdíjas gyermek, sport stb.) tevékenységét.