Csetneki József vagyok. 1966-ban születtem. Első diplomámat a 1988-ban a Comenius Tanítóképző Főiskolán vehettem át. Később Egerben szereztem rajz szakos tanári diplomát, ezt követően közoktatásvezetői, majd mentortanári szakvizsgákat szereztem. 1999-től dolgozom az alapofú művészetoktatásban igazgatóként, fenntartóként. 2004-től vezetem Sárospatakon az ART ÉRT Alapfokú Művészetiskolát és Óvodát. Feleségem szintén pedagógus, három egyetemista gyermekünk van. Képzőművészként több hazai és külföldi kiállításon szerepeltem az elmúlt 25 évben.

Számos civil szervezet alapítója, vezetője, tagja voltam a rendszerváltást követő időszakban. Érzékenységem a társadalmi élet történései iránt, nálunk családi örökség. A civil életben eltöltött közel 30 esztendő, a magániskolában szerzett 20 éves vezetői tapasztalat megtanított arra, hogy a döntéseim következményeit magamnak kell viselnem.

Korábbi Fidesz szimpatizánsként szót kell ejtenem arról, hogy sokáig nem találtam a helyem a szétzüllesztett közösségek okozta űrben Sárospatakon. Nemzeti értékrendem sok pataki polgáréval azonos. Nagyon bízom abban, hogy nem csak velük, hanem valamennyi sárospatakival közösen, a közösségek városaként teremthetjük újjá az általunk olyannyira szeretett Sárospatakot.