Városfinanszírozás – az Európai Beruházási Bank álláspontja

Szerző: 
patakinfo

Hogyan támogathatja az Európai Beruházási Bank (EBB) a városi projektek finanszírozását?  Mi szükséges egy városnak ahhoz, hogy hozzáférhessen az EBB forrásaihoz?  Mi az az ESBA és mit tehet annak érdekében, hogy segítse a városok finanszírozását mind az innovációs tevékenységek, mind a helyi infrastruktúra fejlesztésének területén?

Miután már húsz éve dolgozom városokban és teszem fel ezeket a kérdéseket, most az EBB tanácsadó csoportjában találom magam, és innen próbálom megválaszolni őket. Ezért tehát nagyon örülök, hogy az URBACT lehetőséget nyújtott számomra, hogy gyakorló szakemberekkel osszam meg a városfejlesztés finanszírozásának jelenlegi helyzetét, valamint annak módját, hogy hogyan támogathatja az EBB a városokat a területükön történő beruházások mobilizálásával.

Az uniós városfejlesztési menetrend egy óriási lehetőség a városok számára, hogy közvetlenül kiaknázhassák az Európai Unió lehetőségeit (mind a finanszírozás, mind a széles körű stratégiai és technikai támogatás területén), és mindez a városok fontosságának elismerését tükrözi az EU jövőbeli társadalmi és gazdasági fejlődésének szempontjából. Az EBB, mint az EU bankja is hasonlóképpen igazítja tanácsadói szolgáltatásait a városfejlesztési menetrend kiegészítéséhez, valamint a már meglévő hitelezői tevékenységeinek megerősítéséhez a városfejlesztés támogatása céljából. Továbbá az európai beruházási terv lehetővé tette az EBB számára az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA), valamint az Európai Beruházási Tanácsadó Platform (EIAH) mobilizálását a pénzügyi támogatások és befektetések felgyorsítására Európa-szerte.

Ezek az erőteljes, új eszközök az URBIS platformján vannak összegyűjtve, amely az Európai Bizottság és az EBB együttműködése révén, az EIAH-on belül létrehozott új, speciális városi tanácsadó platform. Az URBIS 2017 novemberében indult és jelenleg már 16 projektet támogat olyan különböző ágazatokban, mint például a kisvárosok társadalmi kihatású városfejlesztési beruházásai és támogatásai.

A támogatás elnyeréséhez a városoknak kidolgozott vagy kidolgozás alatt álló, pénzügyileg életképes projekteket, programokat vagy beruházási platformokat kell előterjeszteniük, melyek megvalósításához a platform támogatása szükséges. Az URBIS platform az EIAH honlapján, az ennek szentelt portálon keresztül érhető el, és az EBB támogatni kívánja az életképes és kidolgozás alatt álló projektekkel rendelkező városokat, melyeknek támogatásra van szükségük ahhoz, hogy az URBIS elé terjesszék azokat.

Egy másik fontos lehetőség arra, hogy a városok támogatáshoz jussanak a városfejlesztési projektjeikhez, a fi-compass platform, melyet szintén az EBB és az Európai Bizottság együttesen biztosítanak. A fi-compass platform célja az Európai Strukturális és Beruházási Alapok (ESIF) erőforrásaiból származó pénzeszközök befektetésének támogatása.

A fi-compass honlapja, a hozzákapcsolódó rendezvények programjával együtt átfogó erőforrás-központot biztosít a szakemberek számára, többek között a befektetési alapok helyi fejlesztésének támogatásával vagy a városfejlesztés támogatásával, valamint hozzáférést biztosít az ehhez kapcsolódó útmutatásokhoz, esettanulmányokhoz és más anyagokhoz. A fi-compass platformon keresztül több várossal is együttműködünk egy multiregionális befektetési platform létrehozásában, ami a városokat ellátná egy olyan, ésszerű kerettel, melyben gyorsan létrehozhatnak egy befektetési alapot az ESIF vagy más, helyi erőforrások felhasználásával az integrált városfejlesztési programok megvalósításának támogatására. A kezdeményezés fő partnerei, Hága és Manchester, eredetileg pénzügyi eszközökön dolgoztak együtt az URBACT egyik hálózatán, a CSI-Europe-on belül.

Az Európai Beruházási Bank a városok rendelkezésére áll

Az EBB tehát a városok rendelkezésére áll a vállalkozások területén, mind a tanácsadói szolgáltatásai, mind a hitelezői tevékenysége által. A bank elsősorban további lehetőségeket szeretne létrehozni a hitelezői forrásai, valamint az ESBA és az ESIF forrásai egyesítésével a magánberuházások támogatására. A városok az EBB fontos partnereivé válhatnak. A helyi közösség vezetőiként, a városok önkormányzatai egyedülálló helyzetben vannak ahhoz, hogy több ágazaton átnyúló, a területük helyi versenyelőnyeit tükröző integrált városfejlesztési stratégiákat hozzanak létre. Befektethetnek és összehangolhatnak harmadik felek által nyújtott támogatásokat is, hogy lehetővé tegyék a prioritást élvező projektek és szolgáltatások megvalósításának előterjesztését, melyek pénzeszközök iránti, valamint az ESBA és az EBB hitelei iránti keresletet teremtenek.

A lehetőségek ideje a városok számára

Ez tehát a lehetőségek ideje a városok számára. A befektetések városfejlesztésbe történő mobilizálásának jelenlegi lendülete a saját, integrált városfejlesztési stratégiájuk megvalósításába történő idő- és erőforrás-befektetés által aknázható ki. Azok a városok, amelyek fejlesztettek teljesítményükön és különböző projekteket hoztak létre, jó helyzetben vannak ahhoz, hogy kihasználják a tanácsadói támogatást a befektetések mobilizálásához és a projektjeik megvalósításához szükséges pénzügyi támogatás megállapításához.

Az EBB tanácsadó csoportjának tagjaként már megtapasztaltam, hogyan segíthetnek az EBB és a városok, illetve az irányító hatóságok együttműködéséből származó előnyök az innovációs pénzeszközök létrehozásában és a városi projektekbe történő befektetésükben. Az URBIS platform, a fi-compass és más tanácsadói szolgáltatásokon keresztül az EBB továbbra is azon dolgozik, hogy fejlessze együttműködését a városokkal, és én kíváncsian várom a pénzeszközök és az uniós alapok városfejlesztésbe történő befektetéseinek további növekedését a jövőben.

 Írta Desmond Gardner