A politikai válasz már megérkezett

Szerző: 
patakinfo

A Humán Bizottság elnöke reagált a Civil Kerekasztal Egyesület október 7-én kelt levelére. Egy nap híján két hónap kellett a válasz megfogalmazásához - és egy nyílt levél!
A december 8-án kelt politikai válasz ugyan - ezúttal - kitér arra, hogy a 2015 májusi Humán Bizottsági ülésen sem "tértünk ki" a levélben megfogalmazottak mindegyikére. Tudvalévő ugyanis, hogy a szóban forgó, a kulturális stratégia végrehajtására vonatkozó, kérdéseket tartalmazó levél már ekkor a polgármester és a bizottság előtt volt. Ez 2015. májusa.
A Humán Bizottság elnöke arról számol be, hogy a "feladatok megvalósításával kapcsolatos részletes információkat (...) lehetőség szerint folyamatosan megosztjuk az érdeklődőkkel". Az elnök úr ezúttal nem minősítendő "minden fórum" értelmezése kapcsán csak legyintünk egyet, hiszen az önkormányzat által "bérelt" médiumokat sorolja fel (Sárospatak hivatalos honlapja, Sárospatak újság, Zemplén Televízió). Talán egy kicsit vérforraló azért, hogy a "politikai korrektség" - vagy hogyan hívják ezt ők - jegyében elegánsan megfeledkezik arról a fórumról, amelyen azok a vélemények jelennek meg, amelyek az általa nevezett fórumokon nem jelenhetnek meg... (És mennyi ilyen van?!)

Az említett Humán Bizottsági ülés az alábbi "alapossággal" tárgyalta az előterjesztési csomagból kihagyott, Civil Kerekasztal levelének (ismerete híján a Kulturális stratégia általunk) felvetett problémáit:

"Tarnavölgyi László a bizottság tagja: A bizottság tagjai közül nem mindenki ismeri a szóban forgó levél tartalmát, ezáltal nem igazán tudnak hozzászólni.
Feró István a Sárospataki Civil Kerekasztal Egyesület elnöke: Polgármester úr és Szvitankó elnök úr számára küldték meg a levelet.
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A Civil Kerekasztal Egyesület feltett bizonyos kérdéseket arra vonatkozóan, hogyan állnak egyes programpontok, pl. a Pro Urbe Kitüntető Díj – megjegyzi, Csetneki úr lánya ballagásán került átadásra ez a díj, így értesülhetett volna róla. Minden iskolától kértek véleményeket, akik javaslatot tettek a díjak átadására vonatkozóan. A Helyi Értéktár és a Crescendo kérdését is felvetette az Egyesület.
Feró István a Sárospataki Civil Kerekasztal Egyesület elnöke: Úgy gondolja, hogy az anyag beszámol a teljesítésről általában és konkrétan is, az Egyesület pedig feltette konkrét kérdéseit, melyet le lehetne ülni és megbeszélni. El kell mozdulni a holtpontról.
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A Crescendoval kapcsolatosan elmondja, hogy személyesen beszélt Dudás Eszterrel, nem az önkormányzat tehet arról, hogy a Crescendo elkerült a városból. Vita volt a református egyházzal a magas díjak miatt, majd úgy nyilatkoztak, hogy nem tudják odaadni a kollégiumot tatarozás miatt, ami nem kezdődött el, ezért kerestek egy másik helyszínt. Az önkormányzatot nem okolta Dudás Eszter, hogy a Crescendo innen elkerült. Az önkormányzat minden éven támogatta a Crescendo Nyári Akadémiát, ezen felül megköszönték a nem forintokban mérhető segítséget is. Tudomása szerint a rendezvény időlegesen került el a városból. A Szent Erzsébet Nappal kapcsolatosan elmondja, hogy évente 500 eFt támogatást nyújtott az önkormányzat e rendezvényre, de volt, hogy pályázat igénybevételével 5 m Ft-ot kapott. Idén még nincs nyertes pályázat. Idén a Szent Erzsébet Történelmi Társaság elnöksége úgy döntött, hogy kihagy egy évet, nem rendezi meg a nagy ünnepséget. A Szent Erzsébet ünnepek után tárgyalni kell egy megújult Szent Erzsébet Napi ünnepségsorozatról - ebben az önkormányzat partner."
Eddig tartott a napirend, levélhez kötődő szakasza...
Szóval a szakmai paramétereket hiába is keresnénk a bizottság fent idézett tevékenységében. Egy olyan kérdéssorra, amely a stratégia nem működését látszik megvilágítani, sajnos nem elfogadható sem a bizottság impotenciája, sem a bizottság elnöke levelének az a sora, amely azt állítja - hamisan -, hogy "Az itt elhangzott kérdésekre igyekeztünk választ adni, de a levélben megfogalmazottak mindegyikére nem tértünk ki".
Akárhogy is csűrjük, csavarjuk: A bizottság nem tudott választ adni a felvetett kérdésekre, az elnök úr által emlegetett "fórumok" sem adtak, adnak választ a levélben megfogalmazott kérdésekre, sőt fel sem engedik azokat saját felületeikre, és hát az elnök úr is - részleges amnéziát mutatva - csupán néhány pontját emlegeti a felvetett kérdéseknek. Összefoglalhatjuk tehát, hogy a Civil Kerekasztal levelében taglalt problémák a mai napig megválaszolatlanok, így megoldatlanok. Elé állnak a terület megválasztott felelősei. Elfedik, eltagadják a hibák, a gondok létét is. Vajon kit csapnak be?
Ennek okán kimondhatjuk azt is, hogy Sárospatak Kulturális Stratégiája nem működik. - És így nem is fog!
Ha a hibákat felismerik (ebben sokat tud segíteni levelünk), talán megpróbálják kijavítani azokat, és az önmaguk és a városlakók becsapása helyett érdemi munka kezdődhet Sárospatakon a kultúra (mint stratégia) területén.
Addig várjuk a következő májust, ahol újra előveszik stratégiájukat felülvizsgálás okán. De már most sejthetjük, mit fognak megállapítani...
Tisztelettel hívjuk fel figyelmüket ott a bizottságban (addig van idő még), hogy 2016 májusra kérdéseink száma csak nőni fog. A válaszoké?