Pályázatok

Pályázatok pályázati források civil szervezeteknek

"Tisztelt Pályázó!
Örömmel értesítjük, hogy az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kapcsolat és érintés” című, TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0056 jelű pályázatát az Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője 16 998 291 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte."
- kaptuk a hírt.

Az RFH Zrt. pályázatot írt ki vállalkozások és önkormányzatok elismerésére Ecospinning Díj címmel

A Vidanet Zrt. 2013-ban már másodszor hirdeti meg civil szervezeteknek szóló pályázatát 12 hónapos ingyenes internet-hozzáférés biztosítása céljából.

A vidékfejlesztési és mezőgazdasági támogatások nem tartoznak a legnépszerűbb pályázatok közé. Pedig sok ember megélhetése függ ezektől. Sőt, még több ember élete, életminősége függ ezektől.

Íme 5 pályázat, amely a vidéki életminőség javításához is hozzájárul.

A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) által vezetett konzorcium 2013. október 7-én nyitja meg a jelentkezést a vállalkozásfejlesztési programjára.

A program két részből áll

A CIVIL CITROM DÍJ a harmadik szektor egyfajta önszerveződése és kifejezési módja, információs és civil értékítéleti felülete. Fricska, amellyel a civil szervezetek, vezetők, önkéntesek, szakemberek „jelölései” (javaslatai) alapján évente megítélt címet (minősítést) adunk az ezt “kiérdemlő” személyeknek, szervezeteknek, intézményeknek, a civil valóság egyes elemeinek. A díjat a tárgyévben a civil-nonprofit szektor politikai függetlenségére, autonómiájára, közfeladat-ellátásban való egyenlő esélyű részvételére, támogatási rendszerének tisztességére, az egyes szervezetek jogegyenlőségére és érvényesülésük esélyegyenlőségére mért legnagyobb csapások forrásai, szerzői, irányítói, megjelenítői érdemlik ki.

Hírek a sárospataki honlapról:

  • A tartalmi elemek mélységi kifejtésére érdemes odafigyelni, hiszen részletes és alapos tájékoztatás folyik itt, a szemünk láttára mindarról, ami érdekelheti a sárospatakiakat és a világot.

"1. Ülésezett a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2013. augusztus 26-án délután 13 órakor ülésezett a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, ahol több fontos napirendet is tárgyaltak..."

"2. Ülésezett az Egészségügyi és Szociális Bizottság

Augusztus 27-én 9 órától ülésezett az Egészségügyi és Szociális Bizottság, ahol az aktuális feladatokról tárgyaltak."

Megjelent a “Helyi önkormányzatok kapacitásépítése a közszolgáltatások minőségének javítása és a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése érdekében” elnevezésű pályázat a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2013-as Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programja keretében.

Oldalak