Pályázati felhívás - Köztérmegújítási Nívódíj 2014 pályázat

A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2014 pályázatot. A Nívódíjat az arra érdemesnek   talált megújult közterek nyilvános pályázat keretében nyerhetik el.

A pályázat beadási határideje 2014. február 24. 12:00 óra, munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között a MUT Titkárságán (1094 Budapest, Liliom u. 48.).

1. A pályázat célja
 • az értékőrző településfejlesztési kultúra érvényesülésének, új értékek teremtésének a hagyományos értékek megőrzésével történő elősegítése,
 • a kulturális örökség megőrzése a lehetőségek kihasználásával a települések történetiségének megőrzésével és az új környezetbe való hiteles integrálásával,
 • a település helyi karakterének megőrzése és megmutatása a megújuló közterületen,
 • jelentős városképformáló közterületek történeti szerkezeti rendjével és rangjával arányos megújításának elismerése és megismertetése,
 • igényesen megtervezett és megépített illetve magas színvonalon, értéknövelő módon rehabilitált, revitalizált terek, parkok, sétálóutcák és térfalaik megismerése, megismertetése,
 • az értékőrző köztérfelújításban résztvevő partnerek jó együttműködésének ösztönzése és
 • figyelemfelhívás a jó példa erejével.

2. A pályázatra benevezhetők

Az adott település arculatát befolyásoló, 2008. évtől kezdődően megvalósult, új illetve értéknövelő módon rehabilitált, elsősorban központi vagy alközponti jelentőségű közterek, közparkok, sétálóutcák, üzletutcák.
Nem lehet nevezni a korábban Köztérmegújítási Nívódíjjal, dicsérettel vagy különdíjjal kitüntetett területet. A kitüntetettek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A pályázatok két kategóriában kerülnek elbírálásra és díjazásra:

 1. Településközpont, főtér kategória
 2. Lakókörnyezet közterei kategória

3. A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázatot nyújthat be minden olyan személy illetve szervezet, aki/amely a köztér megvalósításában felelős tervezőként, generálkivitelezőként vagy projektgazdaként/beruházóként közreműködött. A közterület megújításában közreműködők együttesen is jelentkezhetnek; egy közterületre csak egy pályázatot lehet benyújtani.

A pályázónak mellékelnie kell a tulajdonos illetve képviselője írásos beleegyezését, ha a tulajdonos a pályázó, akkor a tervező írásos beleegyezését. A kivitelezőnek a (generál) tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellékelnie kell.

A pályázatra csak olyan közterületmegújítási programmal lehet jelentkezni, amely rendelkezik a szükséges tervekkel, engedélyekkel, továbbá megvalósítása ezeknek megfelelően történt, befejeződött, és a közteret használatba vették.

Nem vehet részt a pályázaton olyan közterületmegújítási program, amellyel kapcsolatban szerzői jogi vagy etikai vita áll fenn!

A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban vállalják a nyilvánosságot.
A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára a köztér és környezete, továbbá szükség esetén a határoló területek, épületek megtekintését. A Bíráló Bizottság a látogatás időpontjáról 3 munkanappal korábban írásbeli értesítést küld a jelentkezési lapon megadott e-mail címre.

4. A pályázati kiírás és mellékletei

A pályázati kiírás és mellékletei kizárólag elektronikus úton tölthető le a www.mut.hu és a www.icomos.hu honlapról.

További felvilágosítást ad a Magyar Urbanisztikai Társaság titkárságán Szabó Alexandra a 06 1 215-5794, és az ICOMOS titkárságán Pakulár Ibolya a 06 1 225-4965 telefonszámon (hétfőtől péntekig 9-13 óra között).

A letölthető pályázati anyag tartalma:

 • Pályázati Hirdetmény (PDF)
 • Jelentkezési Lap (DOC)
 • Kötelezően használandó tabló sablon (PSD, JPG)

5. A pályázat beadása

A pályázatot bruttó 100.000,- (százezer) forint nevezési díj átutalással történő megfizetését követően lehet beadni. A befizetést a pályázatot lebonyolító Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. 11709002-20603557 számú OTP bankszámlájára kell teljesíteni. Az átutalás közleményébe kérjük a „NÍVÓDÍJ” szót írni.

Beadási határidő: 2014. február 24. 12:00 óra, munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között a MUT Titkárságán (1094 Budapest, Liliom u. 48.). Postai feladás esetén a beérkezés határideje 2014. március 25.

A Bíráló Bizottság a határidő után érkezett, hiányosan benyújtott vagy a formai-tartalmi előírásoknak meg nem felelő pályaműveket bírálat nélkül kizárja a pályázatból.

6. A pályázatra benyújtandó

 • a jelentkezési lap a pályázók adataival és a jelen "Pályázati Hirdetmény" 3. pontjában megfogalmazott közreműködők nyilatkozataival
 • a pályázati díj befizetését igazoló bizonylat másolata
 • két darab, 100x70 cm-es, kizárólag habkartonra kasírozott, álló formátumú tabló, amely a pályázati kiírás mellékleteként letölthető sablon használatával készült és a következőket tartalmazza:
 • a tabló sablon fejlécében a pályázat címét,
 • mindkét tablón a tabló sablon láblécében a pályázó(k), tervező(k) és kivitelező(k) pontos nevét. A Pályázó felelőssége, hogy minden, a munkában résztvevő személlyel vagy céggel egyeztessen, és őket/azokat megjelenítse a pályázatban. A hiányos vagy téves megjelenítésért a Kiíró nem vállal felelősséget,
 • a köztér történetének összefoglaló bemutatását (rövid szöveg, képek, ábrák),
 • a terület helyszínrajzát, városszerkezeti kapcsolódási pontjait 1:1000 méretarányban,
 • a közterület terveit 1:500, vagy 1: 200 méretarányban,
 • részletrajzokat, fotókat, ismertető szövegeket, a köztér és térfalak élővé tétele érdekében tett lépések ismertetésével a szemléltetéshez és megértéshez szükséges módon, úgy, hogy azok kiállíthatók legyenek,
  • a rendelkezésre álló jogerős engedélyek másolatát
  • CD/DVD lemezt, amely a beadott tablók (PDF formátumban, külön fájlban) és a jelentkezési lap (DOC formátumban) digitális változatát tartalmazza, összesen maximum 30 MB terjedelemben.

A pályázati dokumentációt az azonosíthatóság érdekében zárt csomagolásban kell benyújtani, de a pályázat nem titkos. A csomagoláson belül kell elhelyezni a jelen kiíráshoz csatolt „Jelentkezési lapot”, „Nyilatkozatot”, az engedélyek másolatát, a pályázati díj befizetésének igazolását és a CD/DVD lemezt.

7. A Bíráló Bizottság összetétele

A Bíráló Bizottság tagjait az alábbi szervezetek delegálják:

 • Magyar Urbanisztikai Társaság
  • Körmendy Imre elnök, Zábránszkyné Pap Klára, Benkő Melinda, Dr. Jámbor Imre, Szerdahelyi-Németh Klára delegáltak
 • ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület: 
  • Dr. Nagy Gergely elnök, Kovács Erzsébet, Farkas Mária, Klaniczay Péter, Dr. Szikra Éva delegáltak)
További Bizottsági tagok:
 • Krakler Judit vezető-főtanácsos, Belügyminisztérium 
 • Horváth Csilla referens, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
 • Dr. Mihályfi László általános vagyonelemek igazgató, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
 • Dr. Soós Gábor főosztályvezető, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 

8. Pályázati díj

A Bíráló Bizottság kategóriánként egy „Köztérmegújítási Nívódíj 2014" címet adományozhat, illetve kategóriánként legfeljebb három dicséretet is adhat. Megfelelő színvonalú pályamű hiányában a Bíráló Bizottság nem ad ki díjat illetve dicséretet.

A „Köztérmegújítási Nívódíj 2014” címet elnyerők egyedi érmet és a díj elnyerését tanúsító oklevelet, a dicséretben részesülők oklevelet kapnak. A díjazottak és dicséretben részesültek továbbá helyet kapnak az MUT és az ICOMOS honlapjáról is elérhető tervezői és kivitelezői névsoron.

A díjazottak vállalják, hogy személyesen képviseltetik magukat a díjról szóló legfeljebb három nyilvános sajtóeseményen, és a díj nagyított másolatát a tárgyévben, saját költségükre elhelyezik a díjazott közterületen.

Eredményhirdetés: a végleges időpontért kérjük, kövessék figyelemmel honlapunkat (www.mut.hu)

9. A pályaművek bemutatása

A pályaművek a napi és a szaksajtó érdeklődésétől függően kiállítás és sajtótájékoztató keretében bemutatásra kerülnek. A díjazásban vagy dicséretben nem részesült tervek az eredményhirdetéstől számított 90 napig a benyújtás helyén átvehetők, az ezután megmaradó pályázatokat a Kiíró megsemmisíti.


Budapest, 2013. december 13.