Pályázati felhívás – Tényfeltáró riportok a magyarországi médiáról

Pályázati felhívás – Tényfeltáró riportok a magyarországi médiáról

A Független Médiaközpont pályázatot hirdet szakmai tapasztalattal rendelkező újságíróknak tényfeltáró riportok készítésére. E felhívással a Független Médiaközpont olyan, új történetek feldolgozását kívánja támogatni, amelyek rávilágítanak a szabad, független, plurális és fenntartható média működését akadályozó visszásságokra, rendszerszerű problémákra, az esetleges korrupcióra. A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. november 24.

A pályázati felhívás olyan történetek feldolgozását ösztönzi, amelyek megalapozott és új információkat tárnak fel az oknyomozó újságírás eszközeinek felhasználásával. E témák egyaránt lehetnek helyi vagy országos vonatkozásúak, kapcsolódhatnak az alábbi területek bármelyikéhez, de a felsoroltakon kívül más problémákat, jelenségeket is érinthetnek:

 • a médiatulajdonlás átláthatósága
 • a tulajdonviszonyokat és a médiapiacot érintő érdekeltségi viszonyok
 • az új tulajdonosi csoportok kialakulása Magyarországon
 • a közszolgálati média működtetése
 • a médiát érintő szabályozó szervezetek működése és függetlensége
 • a köztulajdonban lévő erőforrások (pl. frekvenciagazdálkodás) átláthatósága
 • a médiavállalatok politikai és/vagy gazdasági függősége
 • az állami hirdetések elosztása
 • a média foglalkoztatási problémái
 • az újságírókat érintő fenyegetések és veszélyek
 • a szervezett bűnözés és a média
 • az újságírók/szerkesztőségek integritása
 • a közérdekű információhoz való hozzáférés
 • az újságírás szakmai problémái (például a pártos újságírás)

A felhívás a jelenlegi helyzetet bemutató történetek feldolgozását ösztönzi, de múltbeli esetek és jelenségek feltárásával is lehet pályázni, amennyiben azoknak hatása van a mostani helyzetre.

A pályázat egyik fontos feltétele, hogy egy szerkesztőség előre jelezze, szándékában áll megjelentetni a támogatás eredményeként elkészülő riportot, amelynek elkészítésére – a pályázat eredményhirdetésének időpontjától számítva – maximum két hónap áll rendelkezésre. A téma összetettségétől és a feldolgozáshoz szükséges időtől függően a Független Médiaközpont maximum 245.000 Ft összeggel támogatja egy riport elkészítését. A jelen felhívás alapján szétosztható teljes összeg 980.000 forint.

A pályázatokat szakmai zsűri értékeli az alábbi szempontok alapján:

 • a tényfeltáró riport elkészítéséhez szükséges önálló kutatómunka mennyisége és alapossága
 • a téma társadalmi fontossága
 • a téma megalapozottsága és eredetisége
 • a téma bemutatásának érthetősége
 • a kutatás során gyűjtött adatok és tények vizuális bemutatására tervezett eszközök változatossága
 • a költségvetés ésszerűsége és a feldolgozás ütemterve

A programra kizárólag a palyazat@cij.hu email címre küldött pályázattal lehet jelentkezni. A pályázat részei:

 • pályázati adatlap, amelyet e felhíváshoz mellékelünk;
 • szerkesztőségi szándéknyilatkozat a cikk közléséről;
 • referencia – a pályázó három legsikeresebbnek tartott riportja, melyek bizonyítják, hogy a szerző rendelkezik sikeres megvalósításához szükséges szakmai tapasztalattal. A cikkek linkjeinek az adatlapon való feltüntetése vagy szkennelt változatának beküldése elegendő.

A Független Médiaközpont fenntartja a jogot, hogy a támogatott riportokat – az eredeti közlést követően – részben vagy teljes terjedelmükben honlapján megjelentesse. A nyertes pályázók szavatolnak azért, hogy az általuk benyújtott témajavaslat feldolgozásával kapcsolatban nem áll fenn politikai, gazdasági, jogi vagy egyéb érdekkonfliktus, a riport tartalmát saját maguk alakítják és saját maguk vállalnak felelősséget érte.

A pályázat kapcsolódik a „South East European Media Observatory” (Délkelet-európai médiakilátó) nevű nemzetközi projekthez, amelynek fő támogatója az Európai Bizottság. A projektben médiafejlesztő civil szervezetek működnek együtt, és céljuk a médiaszabadság, a pluralizmus és a médiareformok alakítása a délkelet európai országokban. 2013-14-ben a projekt az alábbi országokra koncentrál: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia és Szerbia. A projektben együttműködő partnerek: Peace Institute, Ljubljana (projekt vezető),  Albanian Media Institute, TiranaMedia Center Sarajevo,  Investigative Journalism Center, Zagreb,  Független MédiaközpontMacedonian Institute for Media, Skopje és  Novi Sad School of Journalism. További információ a projekt honlapján található angol nyelven. Jelen tényfeltáró újságírói pályázatot a projekt társfinanszírozója, a Program on Independent Journalism / Open Society Foundations támogatja.

A pályázatokat 2014. november 24-ig a következő e-mail címre kérjük elküldeni: palyazat@cij.huA pályázati kiírásról ezen a címen vagy a 36-1-317-5448-as telefonszámon lehet további információt kérni.

Móricz Ilona igazgató

Független Médiaközpont

Kapcsolódó anyagok:

Pályázati adatlap – Tényfeltáró riportok a magyarországi médiáról

Pályázati felhívás – Tényfeltáró riportok a magyarországi médiáról