Még egyszer a rendszerparadigmáról

Szerző: 
patakinfo

Demokrácia

Autokrácia

Diktatúra

A kormány békés, civilizált procedúrával leváltható

A kormány nem váltható le békés, civilizált procedúrával.

A kormány nem váltható le békés, civilizált procedúrával.

Szilárdak azok az intézmények, amelyek együttesen garantálják a leválthatóságot.

Csak formálisan léteznek vagy gyengék azok az intézmények, amelyek együttesen garantálnák a leválthatóságot.

Nem léteznek azok az intézmények, amelyek lehetővé tennék/garantálnák a leválthatóságot.

Van legális parlamenti ellenzék; a választásokon több párt indul.

Van legális parlamenti ellenzék; a választásokon több párt indul.

Nincs legális parlamenti ellenzék; a választásokon egy párt indul.

Nincs terror (tömeges kényszermunka-táborok és kivégzések).

Nincs terror, de szórványosan felhasználnak különböző eszközöket a politikai ellenfelekkel szemben (hamis indoklással börtönbüntetés, esetleg politikai gyilkosság).

Terror van (tömeges kényszermunka-táborok és kivégzések).

A parlamenti ellenzékkel szemben nem alkalmaznak represszív eszközöket.

Alkalmaznak represszív eszközöket a parlamenti ellenzékkel szemben.

Nincs parlamenti ellenzék.

Aktívak és függetlenek a „fékek és ellensúlyok” intézményei.

Gyengék és nem függetlenek a „fékek és ellensúlyok” szerepére hivatott intézmények.

Nem működnek olyan intézmények, amelyeket a „fékek és ellensúlyok” szerepére hoztak volna létre.

Aránylag kevés az uralkodó politikai csoport által kinevezett tisztségviselő.

Az uralkodó csoport szinte minden tisztségre a saját embereit nevezi ki.

Az uralkodó csoport minden tisztségre a saját embereit nevezi ki.

A kormánnyal szembeni civil ellenállásnak nincs törvényi korlátja, a civilszféra erős.

A kormánnyal szembeni civil ellenállásnak nincs törvényi korlátja, de a civil szféra gyenge.

A kormánnyal szembeni civil ellenállást törvény tiltja.

Sokféle formában és releváns mértékben vesznek részt az érintettek és azok szervezetei a döntések előkészítésében (érdemleges participáció).

A participáció jogi keretei működnek, de gyakorlatilag nem érvényesülnek.

A participációt még formálisan sem írják elő.

A sajtószabadságot törvény garantálja, és valóban érvényesül.

A sajtószabadságot jogi és gazdasági eszközökkel korlátozzák.

Nincs sajtószabadság.

 

Forrás: Kornai János: Még egyszer a rendszerparadigmáról

http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1656