Különvélemény

Szerző: 
patakinfo

„A fejlődés tovább folytatódik”

A közmeghallgatásról közöl cikket a Sárospatak újság, az önkormányzat hivatalos lapja legutóbbi számában. (A közölt fotón az önkormányzat vezetői, képviselői és egy érdeklődő látható.)

Szerző: 
patakinfo

"Az emberi kultúra csak közösségi létben létezhet: A másokkal való érintkezésben, kommunikációkban, visszacsatolásokban bontakoznak ki és maradnak fenn a kulturális jelenségek. A kultúra és a kommunikáció egymástól elválaszthatatlan, a kommunikáció a kultúra hordozója, és továbbörökítője.”

Szerző: 
patakinfo

A rendszerváltásról vagy inkább rendszerváltozásról az emberek többségében az a tudat alakult ki, hogy most dől el: a következő évtizedekben kik lesznek a gazdagok és kik a szegények, kié lesz a hatalom, s kik maradnak hatalom nélkül.

Szerző: 
patakinfo

 

„A programalkotás a társadalom életerejét jelzi” (A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA)

Ha ebből az életerőből indulunk ki itt Sárospatakon is, talán felér az új kulturális koncepció tervezete egy gyenge újraélesztési kísérlettel.

„A tervezett új fejlesztésekre vonatkozóan fontos figyelembe venni, hogy az önkormányzatok feladatköre, jogköre jelentősen megváltozott 2013. január 1-jével, amikor a járási kormányhivatalok is megkezdték működésüket lezárva a megyei kormányhivatalok megalakulásával megkezdett közigazgatási átalakítást. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az önkormányzatok intézmény-fenntartási, hatósági feladat és hatáskörei jelentősen visszaszorulnak és a polgármesteri hivatalok tevékenységének hangsúlya a településfejlesztés, településüzemeltetés, vállalkozásfejlesztés, közösségfejlesztés felé fog eltolódni. A feladatok és hatáskörök átalakítása lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok fokozott figyelmet fordítsanak a település-menedzsment gyakorlat, valamint a munkatársak ezzel kapcsolatos készségeinek fejlesztésére. Másrészt az átalakuló szervezet felépítésével, a folyamatok és a munkatársak belső együttműködésének fejlesztésével fontos a polgármesteri hivatalok működés folytonosságának biztosítása, az átalakítás során és azt követően a folyamatok zökkenőmentes működtetéséhez, a működési színvonal és az ügyfélkapcsolatok színvonalának megőrzése és fejlesztése és az ezzel kapcsolatos jó gyakorlatok és módszerek adaptálása.”

(Államreform operatív program akcióterve)

Oldalak