Demokratikus szerepvállalás és állampolgári részvétel (ÚJ 2014-2020-as időszak)


Az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió történelmének, működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket.
Cél
- Erősíteni az európai polgárság eszméjét, javítani a polgári és demokratikus részvétel feltételeit az Európai Unión belül.
- Ösztönözni a demokratikus döntéshozatalban való részvételt Európai Uniós szinteken is.
- Támogatni a konkrét részvételt az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban.

Mit támogat?
- A program a polgári részvételt erősítő tevékenységeket támogatja, különös tekintettel az európai uniós szakpolitikákra való reflektálást. Olyan kezdeményezések, melyek lehetőséget teremtenek a kölcsönös megértésre, a kultúrák közötti tanulásra, a szolidaritás, a társadalmi szerepvállalás és önkéntesség erősítésére uniós szinten.

A program három tevékenységre tagozódik;

Testvérvárosi találkozók - testvértelepülések polgárainak találkozóját támogatja a program. A polgárok mozgósítása helyi és uniós szinteken az európai uniós politikai intézkedések megvitatására ad lehetőséget, ezzel is elősegítve a polgári részvételt az európai uniós döntéshozatali folyamatokban. Lehetőséget kínál a társadalmi szerepvállalás erősítésére és az önkéntesség népszerűsítésére európai uniós szinten. Tudjon meg többet a testvérvárosi találkozókról a program ismertetőben. (hamarosan)

Városok hálózatai - azon településeknek és szervezeteknek nyújt támogatást melyek hosszú távú együttműködésben dolgoznak együtt egy közös témán, hálózatokat hozva létre, ezáltal is növelve az esélyét egy fenntartható együttműködésnek. Tudjon meg többet a tematikus hálózatokról a program ismertetőben. (hamarosan)

Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek - azon projekteket támogatja a program, melyek során a polgárok olyan témákat dolgoznak fel, melyek közvetlen kapcsolódnak az európai uniós szakpolitikákhoz, lehetőséget teremtve ezáltal a közvetlen részvételre a döntéshozatali folyamatokban. A támogatott tevékenységek magukba foglalják: társadalmi szerepvállalás és szolidaritás előmozdítását, vélemények összegyűjtését, és az önkéntességet. Tudjon meg többet a civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projekteknek a program ismertetőben. (hamarosan)

Beadási határidő, megvalósítás időszaka

Tevékenység Beadási határidő Megvalósítás időszaka: a projektnek az alábbi időszak alatt kell elkezdődnie
Testvérvárosi találkozók
2014. június 4. 2014. július 1. és 2015. szeptember 30.
2014. szeptember 1. 2015.szeptember 1. és 2015. december 31.
Városok hálózatai
2014. június 4. 2014. július 1. és 2015. június 30.
2014. szeptember 1. 2015. június 1. és 2015. december 31.
Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek
2014. szeptember 1. 2014. szeptember 1. és 2015 január 31.

FONTOS!
A pályázatokat a beadási nap déli 12.00 óráig (CET - déli brüsszeli idő szerint) kell benyújtani. Amennyiben az hétvégére esik, a hétvége utáni első munkanapot kell figyelembe venni, mint a beadás határideje.
A pályázók az eredményekről legkésőbb a beadást követő 4 hónapon belül kapnak értesítést.

Milyen típusú támogatás igényelhető?
Projekt támogatás: konkrét tevékenység végrehajtására, meghatározott időszakban
- Testvérvárosi találkozók
Támogatás maximális összege 25 000 euró
Projekt időtartama legfeljebb 21 nap

- Városok hálózatai
Támogatás maximális összege 150 000 euró
Projekt időtartama legfeljebb 24 hónap

Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek
Támogatás maximális összege 150 000 euró
Projekt időtartama legfeljebb 18 hónap

Kik pályázhatnak?
Specifikus tevékenységek szerinti lebontásban;
Testvérvárosi kapcsolatok - Települések és azok testvérvárosi bizottságai vagy más helyi hatóságok képviselő non-profit szervezetek. A projekteknek legalább két részt vevő részt vevő ország településeinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább az egyiknek az Európai Unió tagállamának kell lennie. Tudjon meg többet a testvérvárosi találkozókról a program ismertetőben. (hamarosan)
Városok hálózatai - Települések vagy azok testvérvárosi bizottságai, illetve helyi hatóságokat képviselő egyéb nonprofit szervezetek, szövetségek, társulások. A projektben legalább négy rész vevő ország településeinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább az egyiknek az Európai Unió tagállamának kell lennie. Tudjon meg többet a tematikus hálózatokról a program ismertetőben. (hamarosan)
Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek - Nonprofit szervezetek, civil társadalmi szervezetek, oktatási, kulturális és kutatóintézetek. A projektekben legalább három részt vevő ország szervezeteinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább az egyiknek az Európai Unió tagállamának kell lennie. Tudjon meg többet a civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projekteknek a program ismertetőben. (hamarosan)

Hogyan történik a pályázat benyújtása?
1. Olvassa el a programismertetőt figyelmesen
2, Minden pályázó esetében szükséges az elektronikus regisztráció. Az URF portálhoz való biztonságos hozzáférés érdekében egy előzetes regisztráció szükséges az Európai Bizottság felhasználó-azonosítási rendszerében (European Commission Authentication Service/ ECAS).ECAS regisztráció kézikönyv (magyar, pdf)
3. Amennyiben már regisztrált és van ECAS fiókja, térjen vissza erre az oldalra.
Most már készen áll elkezdeni beadni a pályázatot!
Minden részt vevő szervezetnek (pályázó partner egyaránt!) regisztrálnia kell a résztvevő portálon (Participant's portal), ahol megkapja a PIC kódját (Participant Identification Code) Regisztrációs portál kézikönyv
- A PIC kódot kérni fogja az elektronikus űrlap. A résztvevői portál (Participants portal) eléréséhez szükség van az ECAS felhasználónévre és jelszóra.
- A pályázóknak csatolniuk kell a résztvevői portálon:
Jogi nyilatkozat, valamint a privát szervezeteknek;
Adóigazolást, amennyiben a szervezetnek van adószáma
Egy példány a szerződésről, törvényről, vagy rendeletről, melyben létrehozzák az adott szervezetet (csak a nonprofit szervezetek és a testvérvárosi bizottságok esetében)
Pénzügyi nyilatkozat megfelelően kitöltve és a bank által hitelesítve
Hozza létre hivatalos elektronikus űrlapját (eForm)! Ahhoz, hogy létrehozza saját elektronikus űrlapját, az alábbi lépéseket kell követni, megszakítás nélkül!
Válassza ki az alprogramot
Válasszon nyelvet
Válassza ki a résztvevő szervezeteket (pályázó és partnerek)
Hozza létre az elektronikus űrlapot (eForm)
Mentse le gépére az elektronikus űrlapot
Töltse ki az elektronikus űrlapot és mentse rendszeresen
Beadás előtti utolsó lépések!
Ne felejtse el kitölteni a kötelező mellékleteket.
Miután kitöltötte az elektronikus űrlapot, feltöltötte a mellékleteket, érvényesítse azt! Ez elindítja azt az automatikus ellenőrzést mely tájékoztatja, amennyiben a kitöltés teljes. Amennyiben az, küldje el online.
- Miután benyújtotta online az elektronikus űrlapot, kap róla egy megerősítő emailt és egy hivatkozási számot. Amennyiben nem sikerült ezt jelezze az ügyfélszolgálatnak (eacea-helpdesk@ec.europa.eu)!
Kérjük NE küldjön másolatot a beadott dokumentumokról postai úton a Végrehajtó Ügynökségnek!

Miként választják ki a pályázatokat?
Egy sor jogosultsági, kizárási, kiválasztási és odaítélési kritériumot alkalmaznak.
A pályázóknak rendelkezniük kell;
- elegendő pénzügyi forrással a tevékenység megvalósításához a projekt időszak alatt (Pénzügyi kapacitás ellenőrzése nem vonatkozik az állami szervekre és a kis összegű támogatásokra, 60 000 euróig).
- megfelelő szakmai kompetenciával és motivációval a projekt végrehajtásához.
Pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek elbírálásra:
- Legyen összhangban a program célkitűzéseivel és a választott alprogram prioritásaival.
- Tevékenységi terv minősége.
- Eredmények hatékony terjesztése (disszemináció).
- Lakosság bevonása és további hatások.
Amennyire lehetséges, a kiválasztásnál alapul veszik a földrajzi kiegyenlítettséget.

Mi történik, ha nyertesként bírálják el a pályázatunkat
Amennyiben nyert a pályázata, támogatási határozatot vagy támogatási szerződést fog kapni, melyben részletezik a megnyert összeg kiutalásának feltételeit.
Előfinanszírozási kifizetések feltételeiről a programismertető ad részletes tájékoztatást.
Kérjük, olvassa el a figyelmesen a programismertetőt a finanszírozás részleteivel kapcsolatosan, amelyben szerepel a szerződés feltételei és a támogatás jogosultságának feltételei.

Kapcsolat
Velényi Réka
reka.velenyi@tpf.hu
http://www.tpf.hu