Blogok

Szerző: 
patakinfo

 A közösség értéke és a fejlődés fogalma a közösségfejlesztés két tartóoszlopa. A közösségfejlesztés tartalmának megközelítése egyfelől tehát a közösség és a fejlesztés  fogalmak tisztázásával, számunkra való értelmezésével lehetséges. Meg kell jegyeznünk, hogy más fogalmak történetiségének, tartalmuk változásának körüljárása is indokolt lenne, hiszen a közösségfejlesztésben mindazok az ideálok és értékek kifejeződnek, amelyek az éppen aktuális társadalmi környezetben megjelennek. „Humanitáriánus szempontból a közösségfejlesztés úgy tekinthető, mint a közösség, a kölcsönös segítségnyújtás, a társadalmi támogatás keresése, az ember felszabadítása egy elidegenedett, elnyomó, versengő és individualista társadalomban.” (Campfens, 1997)

Szerző: 
patakinfo

A történelemben számos példa van arra, hogy 30 évenként szükségszerű a megújulás. Nálunk lassan itt az ideje, hogy egy új nemzedék lépjen a színre és nem megtagadva elődei által létrehozott értékeket - sőt azok figyelembe vételével – új alapokra helyezve indítsa el egy valódi polgári társadalom felépítését, minél szélesebb körben bevonva a különböző civil mozgalmakat. Végezetül zárásként egy Széchényi idézetet ajánlok mindnyájunk figyelmébe: „Az ország java nem egyesek, s néhány magányosok hasznán, hanem az egész virágzásán alapulhat.”

Szerző: 
patakinfo

Demokrácia

Szerző: 
patakinfo

https://www.youtube.com/watch?v=h9BScRlI-DM&feature=youtu.be

Fokozott érdeklődés mellett zajlott le 2018. március 1-én az ellenzéki képviselőjelöltek vitája a Singer Rendezvénházban. 

A felkérést elsőre elfogadó képviselő-jelölteknek:

  • Köteles László, Új Kezdet, LMP
  • Mikola Gergely, Jobbik
  • Zaveczki Tibor DK, MSZP, Párbeszéd, Szolidaritás
Szerző: 
patakinfo

1. Egyetértünk a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről preambulumában megfogalmazott alapvető állásponttal, mely szerint: „A törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.”

2. A Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottsága (a továbbiakban Bizottság) vitatkozik azokkal az álláspontokkal, amelyek az általános műveltség nagy területei, a reáliák és humaniórák között valamilyen pragmatista megfontolás szerint, fontossági alapon különbséget tesznek. A Bizottság javasolja a középfokú szakképzésben, elsősorban a szakgimnáziumokban a szakmai és általánosan képző tárgyak arányainak újragondolását, és az oktatott természettudományi tartalmak (tantárgyak) körének bővítését.

3. A Bizottság szerint a közoktatás elsődleges feladata az élethosszig tartó tanulás képességének a kialakítása és nem a naprakész munkavállalók kibocsátása a gazdaság szereplői számára.

Szerző: 
patakinfo

"Sárospatak Város Önkormányzata

Aros János polgármester

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.

 

Tisztelt Polgármester Úr!

Örömmel értesültünk arról, hogy Sárospatakon is megkezdődtek a Települési Arculati Kézikönyv előkészítésének munkálatai.

A szeptember 13-i lakossági fórumon egyesületünk képviseltette is magát. Amint arról főépítész úrtól értesültünk is, várják a lakossági észrevételeket, javaslatokat a készülő újszerű dokumentumhoz.

Szerző: 
patakinfo

Michel Forst, az ENSZ különleges jelentéstevője szerint lehetővé kell tenni, hogy az emberi jogi aktivisták megfelelő jogi és intézményi keretek között végezhessék munkájukat Magyarországon.
A jelentéstevő keddi budapesti sajtótájékoztatóján összegezte tapasztalatait, miután a kormány meghívására február 8-tól február 16-ig Magyarországon vizsgálta az emberi jogok védőinek helyzetét.
Michel Forst kiemelte: a kormányzati tisztségviselőknek tartózkodniuk kell az aktivisták, civil szervezetek megbélyegzésétől, megfélemlítésétől, inkább olyan környezetet kell biztosítaniuk számukra, amely nem hátráltatja, hanem segíti a munkájukat.

Szerző: 
patakinfo

Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A Civil Kerekasztal Egyesület feltett bizonyos kérdéseket arra vonatkozóan, hogyan állnak egyes programpontok, pl. a Pro Urbe Kitüntető Díj...

Szerző: 
patakinfo

2015. októberében (másodszor) megküldött levelünkre sem érkezett Sárospatak Város Önkormányzata Humán Bizottságának elnökétől. Ez több jogszabályt is sért, ami persze nem az első e bizottság lakossági kapcsolatokkal összefüggő tevékenységében. Éppen ezért, a nyilvánosság előtt kívánjuk kérdéseinket feltenni a Sárospataki Kulturális Stratégiáról. Konkrét kérdésekre konkrét válaszokat várunk, amelyeket szintén a nyilvánosság elé kívánunk emelni.

Szerző: 
patakinfo

Talán a jelenlegi idegenforgalmi sikerek (TDM, látható... és nem látható fejlődés) okozzák a város vezetésének dilemmáját arra nézve, nem volna-e itt az ideje konzekvensen, a lehető legtöbb szereplőt bevonva, hosszú távra átgondolni Sárospatak idegenforgalmi terveit és tevékenységét, az önkormányzati és városi feladatok megfogalmazásához. Ha valami sikeres, ahhoz valóban nem kell hozzányúlni. Azonban ez városunk idegenforgalmáról nem mondható el.
Mint ahogy azt sem tudják városunk vezetői napjainkban, hogy van-e szüksége a városnak egy olyan elgondolássorra, amely nyilvánossá és átláthatóvá tenné a civilek helyzetét és viszonyát Sárospatakon. Úgy határoztak, amennyiben felmérték, hogy szüksége van a városnak civil koncepcióra, A Művelődés Házát, a Lokálpatrióták Egyesületét és a város „kulturális stratégiájának” elkészítőjét kérik fel annak elkészítésére. (Várjuk a felmérést!)
- Talán ebből is látszik, mennyire szükségünk van valóban egy olyan elvi alapra, amely a városi civilek és a hatalmat pillanatnyilag megragadók viszonyát – ahogy fentebb említettük – átláthatóvá tenné… - természetesen nem kételkedve a határozatban felsorolt szervezetek és a városi „kulturális stratégia” elkészítőjének alkalmasságában - erre a feladatra ...is.

Oldalak

Feliratkozás RSS - blogok csatornájára