A nyárutó testületi üléseinek izgalmasabb kérdései

A tavaly októberi alakuló üléshez képest jelentős pozitív változás következett be a sárospataki testületi ülések hangvételében és hangulatában. Néhány hónapja még nem gondoltuk, hogy ilyen konstruktív légkörben is lehet tárgyalni a fideszes képviselőtársakkal… és nem csak a legutóbbi ülésre igaz, amit Sikora Attila alpolgármester vezetett, hanem a korábbiakra is, amikor Aros János elnökölt. Nem tudjuk meddig marad ez így, egyelőre örülünk, hogy a helyzet jobb lett. A kulturált hangnem és konstruktív vita természetesen nem jelenti azt, hogy minden napirendi pont minden kérdésében teljes lenne az összhang, azt viszont igen, hogy a problémára koncentrálva vitatkozunk, ahogy az egy európai demokráciában illik.  Az augusztus 28-i testületi ülésen a Művelődés Háza dolgozói közalkalmazotti státuszának sajnálatos megszüntetése és a várprojekt mellett az egyéb napirendi pontok között feltett kérdések és válaszok voltak érdekesek.

Hutkainé Novák Márta megköszönte a COVID karantén idején nyugdíjazott orvosok Chira Lucian és Molnár István munkáját.

Feltett egy kérdést a Hild téri buszmegálló áthelyezésével kapcsolatban.

A válaszból és a vitából is azt láttuk, hogy egyre sürgetőbb lenne egy részletes közlekedési koncepció megalkotása, ami a belvárosi körforgalom, a parkolás, a bicikliút kérdései mellett a városi tömegközlekedést is részletesen újra gondolja és rendezi. Márta harmadik kérdése a pályázati kiírás szerint bicikliút fejlesztésként indult, de később Herceg utca projektként ismertté vált útfelújítás csúszásáról szólt. Az eredeti tervek szerint nyár elején kellett volna átadni az utat, hogy mi a késés oka arra itt látható a válasz:

Berger Zsolt egyik kérdése is egy felújítási munka csúszásából eredő problémáról szólt, az Árpád Vezér Gimnázium tetőszerkezetének felújítása (igaz a szerződéses határidőn belül van) mégsem készült el szeptember 1-re és erre hivatkozva az oktatás sem más helyszíneken (kollégium, Főiskola épülete, mozi, Képtár, Újbástya) sem online nem indult el, de még projekt napokat és kirándulások szervezésére sem került sor. Így az avg-és gimnazisták – március 15. óta tartó „tavaszi szünetet” követően szeptember első két hetében ismét otthon ültek, amit majd az őszi, tavaszi és az érettségi szünetekben kell bepótolniuk. Mivel ez a város sok családját érinti Berger Zsolt azt kérte,

hogy a polgármester és hivatala, ha tud járjon közben annak érdekében, hogy mielőbb meginduljon az oktatás az ÁVG-ben, legalább online formában. Erre – mármint az üzenet tolmácsolására – Vitányi Eszter jegyzőasszonytól ígéretet is kaptunk, de azóta már kiderült, hogy ezt sajnos nem sikerült elérni. Az ügy tanulsága, hogy ha az érintettek – itt például a szülői munkaközösség – passzívak maradnak, akkor az ilyen képviselői kérések nem találnak meghallgatásra, csak azt az ügyet lehet keresztülvinni, ami mögé odaállnak az emberek.

Jó példa az érintettek összefogására a Balassi utcai „árvizek” ügye. Igaz itt az összefogás egészen konkrét vészhelyzetben következett be, a nyári nagy esőzések alatt a csapadékvíz és helyenként a szennyvíz visszafelé folyt és elöntötte a mélygarázsokat az utcában. Úgy tűnik, hogy a hibakeresést a hivatal illetékesei elindították

reméljük az ügy hamarosan megoldódik.

A harmadik kérdés arról szólt, hogy hogyan oldható meg, hogy játszótér ügyben a patakérthez érkezett ötletek és tervek becsatornázhatóak legyenek a tervezési folyamatba. (A „játszótér felújítás” már a Patakért kampányban is kiemelt ügy volt; februárban a költségvetés vitájakor pedig Hutkainé Novák Márta javaslatára emelte a testület a költségvetésben játszótér felújításra tervezett összeget 5 millióról 15 millióra, amit aztán a költségvetés júliusi módosításakor már a polgármester javaslatára emeltünk 30 millió forintra.) Éppen ezért megdöbbenve értesültünk arról, hogy a Hild téri játszótér,

felújítása szeptember elején már el is kezdődik és a teljes 30 milliós keretet itt kívánja elkölteni a Polgármester. Furcsa, hogy sem a helyszín kiválasztása sem a keret elköltésének részletei nem kerültek a testület elé, pedig ennél kisebb összegű és jelentőségű ügyekről is szavazni szoktunk. Ugyanakkor ígéretet kaptunk arra, hogy „játszótér program” jövőre is folytatódik és lesz lehetőség arra, hogy az érintettek ötletei és javaslatai beépüljenek a tervezésbe. A játszótér kérdésre rövidesen visszatérünk…

Szeptember 3-i rendkívüli testületi ülésen újra napirendre került a Sárospatak brand kérdése. A Körmöndi Zoltán által összeállított és eddig pályázati pénzekből finanszírozott városmárka építés Aros János polgármester javaslatára – most már a városi költségvetésből finanszírozva – folytatódik. Mivel a magát a városmárka építést fontosnak tartjuk a szerződéskötést megszavaztuk, annak ellenére, hogy hiányoznak azok a koncepciók és stratégiai anyagok – pl. turisztikai stratégia, vállalkozás fejlesztési program, fiatalok megtartására, vonzására kidolgozott koncepció – melyek egy részleteiben átgondolt és kiforrott brandépítés alapjait képeznék és ugyan az anyagban ismertetett kutatómunkát elismerésre méltónak tartjuk, a következtetésekkel kapcsolatban már merülnek fel kérdések. Ezekről részletek hamarosan.

A nyitókép forrása: Hegyalja TV