Berger Zsolt:

beszámoló a január 31-i testületi ülésről

A delavárit mindenki ismeri, egy ropogós héjú, furcsa ízű, direkt termő szőlő, ami csak filoxéra vész után terjedt el vidékünkön, de mivel bora nem jó ízű, hasznot nem hajt, ma már nem szabad telepíteni, sőt ki is kell vágni, ezt a USA keleti partvidékén őshonos szőlőt, mely nevét is egy kicsi keleti parti államról Delaware-ről kapta. A világban Delaware nem is erről a szőlőről és pláne nem az annak boráról lett nevezetes, hanem arról, hogy egy igazi kis offshore állam. Arra még emlékszünk, hogy 2010 előtt a Fidesz kommunikációs gépezetének egyik kedvenc szitokszava volt az offshore lovag, de mit is jelent ez az offshore kifejezés? és rossz-e az nekünk, ha egy offshore céggel kötünk üzletet? Hááát, két probléma is van ezzel: az egyik, hogy nem lehet tudni, hogy kik is valójában a tulajdonosok, a másik, hogy ott ahol a cég működik egyáltalán nem fizetnek adót. Az offshore államokban – még a magyar társasági adóhoz képest is elhanyagolható mértékű – az adóteher, ami már inkább tekinthető kezelésiköltségnek, mint adónak. Így azok a vállalkozások, melyeknek tulajdonosa egy offshore cég, otthon nem mutatnak ki nyereséget, mindet átcsoportosítják az anyacéghez.  Az adott államban így például Dalwere-ben ez egy legális tevékenység, de más országok kormányai és adóhatóságai nem rajonganak az ötletért, hiszen ez mégiscsak adóelkerülés. Így a derék delware-iek – és egyéb offshore államok – hogy védjék ügyfeleiket átláthatatlanná teszik a tulajdonosi szerkezetet, a végső tulajdonos helyett csak egy ügynökséget vagy alapítványt találunk képviseleti joggal. A valódi tulajdonos pedig bárki lehet, orosz oligarcha, arab olajmilliárdos, az FSZB, de akár a magyar miniszterelnök barátai és üzletfelei is – utóbbiak mégsem, hiszen, mint az köztudomású, ő nem foglalkozik üzleti ügyekkel

Offshore lovag Sárospatakon

De hogyan kerül a delavári offshore lovag Sárospatakra? Hát ezek a mi lovagjaink gázmotoron, azaz dehogy gázmotoron, gázmotor üzletben utaznak ….. és a Patakhő Kft éppen egy ilyen gázmotor beruházásra készült – már tavaly november vége óta…..  A General Electric tulajdonában lévő osztrák Jenbacher gázmotorjai nagyon jó hatásfokkal állítanak elő elektromos áramot és hőt. Az áramot el lehet adni az áramszolgáltatónak, a hővel pedig fűteni lehet (a motor egyébként hűtésre is alkalmas). A felhasznált gázt a szabadpiacon lehet megvásárolni, az áram átvételi árát Magyarországon a kormány hatóságilag szabályozza. Mivel a Sárospatak város tulajdonában álló Patakhő kft. fő tevékenysége az, hogy gázból hőt állít elő, jogosnak tűnik az a feltételezés, hogy ezt a gázmotort akár egyedül, saját beruházásként is tudja működtetni, vagy ha egyedül nem is, akkor helyi vállalkozókkal közösen, vagy ha cég vezetése szerint mindenképpen szükség van egy tapasztalt szakmai partnerre, akkor legalább sikerül egy olyan konstrukciót kialakítani, ahol osztoznak a nyereségen….. 

Sajnos az elénk került előterjesztésben semmi ilyesmi nem szerepelt (LÁSD melléklet), ott annyi olvasható, hogy az offshore hátterű Greenergy kft, illetve annak projektcége havi 150.000 Ft-ot fizet bérleti díjként, 150.000 Ft-ot a működtetésre – ami még egy dolgozónak a bérét sem fedezi – és egyszeri hozzájárulásként rendbehozza a Patakhő épületének tetejét, aminek besült költsége 5-10 millió Ft. További évi 1-2 millió forint megtakarítás származhat abból, hogy a Patakhő olcsóbban juthat gázhoz és hőhöz. 

Az volt a javaslatunk – mármint a Patakért egyesület 4 képviselőjének … 😊 – , hogy napoljuk el ezt a döntést várjuk, meg, hogy a Greenergy jelenlévő igazgatójának, Dajbukát Lászlónak ígéretéhez híven, a cég elveszítse offshore jellegét és megtörténjen a részvények átruházása egy magyar tulajdonosra ez az idő elég lenne arra, hogy a Patakhő Kft készítsen modellszámításokat és üzleti terveket arra vonatkozóan, hogy meg tudná-e valósítani ezt a 100-200 milliós beruházást

  1. egyedül
  2. helyi partnerekkel
  3. szakmai partnerrel de a jelenleginél kedvezőbb feltételekkel.

Ezt a javaslatunkat a Fidesz képviselői és Saláta László lokálpatrióta a szokásos módon 7:4 arányban leszavazták és zöld utat adta annak, hogy a Patakhő Kft az előterjesztésben szereplő feltételekkel szerződjön a Greenergy nevű, ismeretlen tulajdonosi hátterű offshore céggel.

Pályázatírás, turisztika, cafetéria

Az érdeklődésre számot tartó témák között szerepelt a napirenden Erdős Tamás beszámolója az INNOVO Kft tavalyi pénzügyi helyzetéről.

Szomorúan vettük tudomásul, hogy az alapvetően pályázatkezeléssel foglalkozó cég a turisztikai üzletág (elektromos autó, biciklikölcsönzés stb.) miatt 2019-ben nem tudott nyereséget felmutatni, igy a cég dolgozóinak jutalmát sem tudták folyósítani. Ez a tény ugyan igazolta azt a novemberi felvetésünket, hogy az önkormányzati cégeknél ne bemondásra , történhet a vezetők jutalmazása, hanem csak lezárt negyedévek, vagy inkább az egész év bizonyított eredménye alapján. De az is látszik, hogy éppen a nyertes pályázatokban bevállalat turisztikai szolgáltatások működtetésével kezdeni kell valamit: vagy a városnak kell biztosítania a szükséges erőforrásokat, vagy legalább részben külső partnerek bevonásával kell ellátni ezeket a feladatokat. Némi vita után ebben egyetértés alakult ki a testületen belül – és ha jól értem ígéretet kaptunk Erdős Tamástól – hogy részletesen kidolgozott javaslatokat hoz a turisztikai szolgáltatások működtetésével kapcsolatban.

A törvény erejénél fogva jár viszont -. ha nem is jutalom, de a tavalyról áthozottal együtt 104 nap szabadság és évi 200.000 Ft cafetéria juttatás a Polgármesternek – amivel kapcsolatban Vigyikán Csaba azt a kérdést tette fel,

hogy az Önkormányzati intézmények és cégek dolgozói közül ki jogosult még az utóbbi juttatásra – mint megtudtuk csak a Polgármesteri Hivatal dolgozói, ők is csak törvényi előírásoknak megfelelően havi 5.000 Ft értékben.

Sport, szabadidő és a civilek

Elfogadtuk a Pataqua igazgatójának beszámolóját arról, hogy 50 millió Ft-os beruházással új burkolatot kap a termálmedence, melynek átadását a nyári szezonra ígéri. Megszavaztunk a Sárospataki Torna Club részére 500-500 ezer forint támogatás előleget és hozzájárultunk ahhoz, hogy a nemrégiben alakult Tour de Zemplén Kerékpáros Egyesület az STC épületét használja székhelyként. Itt Vigyikán Csaba megjegyezte, hogy éppen azért javasoltuk tavaly decemberben, hogy a testület alkosson meg egy civil koncepciót, hogy hasonló ügyekben ne véletlenszerűen, hanem normatív alapon döntsünk, hiszen a városnak alapvető érdeke lenne minden alulról jövő, civil kezdeményezések felkarolása, támogatása.

Persze ezt illetően úgy tűnik nincs összhang a testületen belül, hiszen Aros János napirend előtti polgármesteri beszámolójában azt mondta, hogy fontos, hogy „a közösségek a város érdekét szolgálják.”

Kérdés, hogy ki mondja meg, hogy mi a város érdeke… de az is lehet, hogy itt félreértettünk valamit.

Körforgalom

Szintén Aros János napirend előtti beszámolójából tudtuk meg, hogy mégis van remény arra, hogy csökkenjenek a reggeli dugók Patak belvárosában és a jelenlegi lámpás kereszteződés helyén egy korszerűbb és gyorsabb áthajtást biztosító körforgalom legyen. A polgármester tájékoztatása szerint  a Közútkezelő vállalta a jelenlegi kereszteződés áttervezését.

Ez jó hír, örülünk neki, várjuk a fejleményeket!

Trianon és az országzászló

Idén, június 4-én lesz a 100. évfordulója a történelmi Magyarország végét jelentő Trianoni Békeszerződés aláírásának. Ezzel kapcsolatban két előterjesztés is volt, kisebb módosítások után megszavaztuk a Sárospatak város által kiírt rajzpályázatot, ugyanakkor a Patakért négy képviselője közül hárman – a talapzaton szereplő felirat miatt – nem tudtuk támogatni a Wass Albert Kör által kezdeményezett országzászló tervét.

Bővebb indoklás Vigyikán Csaba bejegyzésében itt