Sajnos Sárospatakon nincs független újságírás és ennél is nagyobb baj, hogy megyei szinten sincs egy olyan lap sem, amelyik feladatának érezné, hogy a nyilvános testületi ülésekről egy korrekt összefoglaló anyagot készítsen. Mivel nem várhatjuk el választóinktól és a város közügyek iránt érdeklődő polgáraitól, hogy végignézzék a testületi ülésről készült 3-4 órás vágatlan felvételt, de nem szeretnénk azt sem, hogy kénytelenek legyenek az objektívnek egyáltalán nem tekinthető Sárospatak újságra hagyatkozni, ezért egy itt Sárospatakon újszerű formát választunk: blogot írunk a testületi ülésen végzett munkánkról (annyira nem is újszerű, hiszen az alakuló ülésről és a Tengerszemnél készülő via ferrata ügyben tartott rendkívüli ülésről is hasonló beszámolót készítettünk). A műfaj alapvetően szubjektív jellegű, ennek ellenére törekedni fogunk az objektivitásra, a hírek és a vélemények elkülönítésére. Utóbbit jól láthatóan el fogjuk különíteni a szövegben, de az is előfordulhat, hogy fajsúlyosabb kérdésekről akarjuk kifejteni álláspontunkat, annak egy önálló bejegyzést is szentelünk.

Ennyit bevezetőül és akkor most jöjjön a legutóbbi, az alakuló ülés óta, első rendes (azaz nem rendkívüli) november 29-i testületi ülés összefoglalója.

25 napirendi pont volt a nyilvános és 3 a zárt ülésen, előbbiek között olyanok, melyekhez elég nagy terjedelmű előterjesztés tartozott, mint például a belső ellenőrzési terv vagy a Pataqua Kft (a fürdő) szervezeti és működési szabályzata, illetve a Rendelőintézet térítési díj szabályzata és volt számos rövid előterjesztés, ezek között volt az a két-három kérdés is, ami kisebb vagy nagyobb vitát váltott ki. Még mielőtt az utóbbiakra rátérnénk el kell mondani, hogy a Patakért képviselői megszavazták a jegyző előterjesztésére az idegenforgalmi adó emelését (vendég-éjszakánként 250-ről 350 Ft-ra), illetve a polgármester előterjesztésére a lakások 15% -os és a nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjának 5%-os emelését. Ezeket az előterjesztéseket azért támogattuk, mert a hasonló településekkel összehasonlítva alacsony díjak emeléséből olyan bevétel képződhet, amit a lakás és ingatlanállomány felújítására, illetve az idegenforgalom fejlesztésére lehet majd fordítani. Az lesz a feladatunk, hogy már a jövő évi költségvetés összeállításakor ellenőrizzük, hogy ezeknek az összegeknek a felhasználása jól legyen megtervezve.

A 3. napirendi pontnál – Beszámoló Sárospatak Városi Rendelőintézet 2018. évi munkájáról – Vigyikán Csaba megkérdezte az intézmény vezetőjétől, Bereiné dr. Jakab Beátától, hogy mi az oka annak, hogy délután 4 óra után nincs gyermekorvosi rendelés a városban. Bereiné munkaszervezéssel, az orvosi ügyelettel, illetve a folyamatos ellátással kapcsolatos érveket sorokoztatott fel. Mivel a napirenden nem ez a kérdés, hanem a rendelő ügye szerepelt beszámolóját elfogadtuk, de várjuk az ügyben az érintettek észrevételeit.

Kisebb vita a Pataqua 2020. évi beruházási terve körül alakult ki (5. naprendi pont) ugyanis a fürdő 15.8 millió Ft értékben tervezett beruházásai közül a legnagyobb tétel a háromhutai ifjúsági tábor faházainak felújítására tervezett 5 millió Ft. Személy szerint én (BZs) már a bizottsági ülésen is azon a véleményen voltam, hogy ezt az összeget inkább a fürdő öltözőinek és – téli – vendégfogadó részének felújítására kellene fordítani. Ezek ugyanis nem a 21. századi színvonalúak, pedig a Pataqua Kft az önkorányzat legnagyobb bevételt termelő vállalkozása. Miközben ezzel az állítással a fürdő igazgatóasszonya és több képviselőtársam is egyetértett nem osztották azt a véleményem, hogy a hutai ifjúsági tábor fejlesztésre más forrásokat kellene találni vagy esetleg a tábor menedzselését másik városi intézményre kellene bízni. A fideszes többség egyértelműen az eredeti előterjesztés mellett állt ki, a szavazás során egyedül én (BZS) tartózkodtam, a többi képviselő kisebb nagyobb fenntartásai mellett megszavazta, hogy a Pataqua Kft (fürdő) saját bevételei terhére 5 millió forintot a háromhutai tábor faházainak felújítására fordítson. De Aros János megígérte, hogy később a hutai ifjúsági tábor kérdése még napirendre kerül.

Sokkal nagyobb vitát váltott ki a Sárospatak újság kérdése. (12. napirendi pont) Az előterjesztés az újság szerkesztési feladatainak ellátásáról szóló Megbízási Szerződés módostásáról címet viseli, és arról szól, hogy a város hosszabbítsa meg a Prokopp Viktor cégével kötött szerződését, melynek értelmében a PA-PRO EK-KOMM Kft. havi 100.000 Ft-ot kap a lap – a szerződésben nem részletezett – szerkesztéséért. A vitában a Patakért Egyesület mind a négy képviselője felszólalt, kértük a döntés elhalasztását és egy olyan új média koncepció megalkotását, ami garantálná, hogy többféle, többek között a városvezetéssel szembenálló vélemények is megjelenjenek a helyi médiában, legyen lehetőség vitára, a nézetek ütköztetésére, a híradások legyenek kiegyensúlyozottak ott ne csak a jelenlegi városvezetés „eredményei” jelenjenek meg. Hivatkoztunk arra, hogy a város a 2019-es költségvetési évben 20 millió Ft-ot költött médiára, ebből közel 3 millió forintot a Sárospatak újságra, ennyi pénzért elvárható lenne a korrekt tájékoztatás, különböző nézetek ütköztetése, fórum biztosítása a vitákra. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy egy demokrácia nem működhet szabad sajtó és szabad vélemény-nyilvánítás nélkül. Érveltünk amellett, hogy egy színvonalas sajtótermék, amit az emberek szívesen olvasnak, reklámbevételekből is fenn tudja magát tartani, nem lenne szükség arra, hogy közpénzből finanszírozzuk. Indítványoztuk, hogy a lap főszerkesztőjét nyílt pályázaton válasszuk ki és egy szerkesztőbizottság felügyelje annak működését. Több kérdést is feltettünk a lap szerkesztőjének a választási kampányban tanúsított vélhetően jogszerűtlen tevékenységével kapcsolatban, ezek többségére azonban választ nem kaptunk. Ehelyett meghallgathattuk a jegyzőasszonyt arról, hogy mik egy megbízási szerződés fontos elemei és kitételei és Prokopp Viktor is hosszan mesélt egy Zemplén TV-hez kapcsolódó perről. Elismerte azonban, hogy a választási kampányban nem a törvény előírásinak megfelelően jártak el, amikor megjelentették a Fidesz hirdetését, de megtagadták a többi választáson induló szervezet hasonló kérést. A „vitát” követő szavazás során – ahogy már megszokhattuk – a Fidesz 6 képviselője és a minden kérdésben velük együtt szavazó Saláta László lokálpatrióta leszavazta a Patakért képviselőinek a döntés elhalasztásáról szóló indítványát és 7:4 arányban megszavazták, hogy a Sárospatak újság szerkesztői feladatait újabb egy évig Prokopp Viktor cége lássa el.

Vita alakult ki az „Egyebek” napirendi pontban beterjesztett indítványunkról, miszerint a testület hívja meg Veress Balázst az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóját egy egyeztető megbeszélésre. Vitányi Eszter jegyző szerint ez egy hatósági eljárás és egy hatóságot nem lehet egyeztetésre hívni, ugyanakkor Aros János polgármester szerint folyamatosan zajlanak az egyeztetések és ezeken jelen volt az Aggteleki Nemzeti Park igazgatója is. Végül Aros János nem tette fel szavazásra indítványunkat.

Legközelebbi testületi ülés december 13-án. Ugyanott 14 órától közmeghallgatás.

A patakért Egyesület decemberi nyilvános találkozója a testületi ülés után, december 13-án 17.00 -tól az Új bástyában.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!